لیست پزشکان  کرمانشاه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان  کرمانشاه
 کرمانشاه
:(

دکتر داریوش جلیلی فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی
47964
 کرمانشاه
دکتر کارون شاه ابراهیمی غدد، رشد و متابولیسم

دکتر کارون شاه ابراهیمی فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم
36048
 کرمانشاه
دکتر محسن بهرامی گوارش و کبد بالغین

دکتر محسن بهرامی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
24752
 کرمانشاه
:(

دکتر مرتضی کریمی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
21505
 کرمانشاه
دکتر علی اصغر کشاورز گوارش و کبد بالغین

دکتر علی اصغر کشاورز فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
16073
 کرمانشاه
دکتر همایون الهی روماتولوژیست

دکتر همایون الهی فوق تخصص روماتولوژیست
14855
 کرمانشاه
:(

دکتر محسن دوامی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
14720
 کرمانشاه
دکتر مهرعلی رحیمی غدد، رشد و متابولیسم

دکتر مهرعلی رحیمی فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم
14906
 کرمانشاه
دکتر علی معینی بیماریهای ریه

دکتر علی معینی فوق تخصص بیماریهای ریه
11103
 کرمانشاه
دکتر همایون بشیری گوارش و کبد بالغین

دکتر همایون بشیری فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
11335
 کرمانشاه
دکتر علی محمودی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر علی محمودی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
11428
 کرمانشاه
:(

دکتر هوشنگ ورعی متخصص جراح عمومی
10718
لیست پزشکان  کرمانشاه بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر