6 خرداد 1396 - ساعت : 21:57

دکتر داريوش جليلي

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر داريوش جليلي

دکتر محسن بهرامي

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر محسن بهرامي

دکتر کارون شاه ابراهيمي

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر کارون شاه ابراهيمي

دکتر همايون الهي

فوق تخصص روماتولوژيست

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر همايون الهي

دکتر محسن دوامي

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر محسن دوامي

دکتر علي اصغر کشاورز

فوق تخصص گوارش و کبد بالغين

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر علي اصغر کشاورز

دکتر مرتضي کريمي

متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر مرتضي کريمي

دکتر علي معيني

فوق تخصص بيماريهاي ريه

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر علي معيني

دکتر هوشنگ ورعي

متخصص جراح عمومي

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر هوشنگ ورعي

دکتر عليرضا اصفا

متخصص جراح مغز و اعصاب

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر عليرضا اصفا

دکتر رامين طواف زاده حقي

فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر رامين طواف زاده حقي

دکتر مصطفي صديقي

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر مصطفي صديقي
لیست پزشکان  کرمانشاه بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم