4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 6:4
داريوش جليلي
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر داريوش جليلي

محسن بهرامي
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر محسن بهرامي

کارون شاه ابراهيمي
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر کارون شاه ابراهيمي

همايون الهي
فوق تخصص روماتولوژيست
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر همايون الهي

محسن دوامي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر محسن دوامي

علي اصغر کشاورز
فوق تخصص گوارش و کبد بالغين
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر علي اصغر کشاورز

مرتضي کريمي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر مرتضي کريمي

علي معيني
فوق تخصص بيماريهاي ريه
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر علي معيني

هوشنگ ورعي
متخصص جراح عمومي
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر هوشنگ ورعي

عليرضا اصفا
متخصص جراح مغز و اعصاب
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر عليرضا اصفا

رامين طواف زاده حقي
فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر رامين طواف زاده حقي

مصطفي صديقي
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر مصطفي صديقي
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان  کرمانشاه بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم