مطب پزشکان متخصص در  کرمانشاه

آدرس و تلفن مطب پزشکان در  کرمانشاه

بهترین دکتر متخصص در  کرمانشاه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان  کرمانشاه
بدون تصویر

دکتر داریوش جلیلی فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی در  کرمانشاه
44950
دکتر کارون شاه ابراهیمی

دکتر کارون شاه ابراهیمی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) در  کرمانشاه
30005
دکتر محسن بهرامی

دکتر محسن بهرامی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در  کرمانشاه
21711
بدون تصویر

دکتر مرتضی کریمی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در  کرمانشاه
15967
دکتر علی اصغر کشاورز

دکتر علی اصغر کشاورز فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در  کرمانشاه
13585
دکتر همایون الهی

دکتر همایون الهی فوق تخصص روماتولوژیست در  کرمانشاه
12974
بدون تصویر

دکتر محسن دوامی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در  کرمانشاه
12506
دکتر مهرعلی رحیمی

دکتر مهرعلی رحیمی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) در  کرمانشاه
11193
دکتر علی معینی

دکتر علی معینی فوق تخصص بیماریهای ریه در  کرمانشاه
9606
بدون تصویر

دکتر هوشنگ ورعی متخصص جراح عمومی در  کرمانشاه
9184
دکتر همایون بشیری

دکتر همایون بشیری فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در  کرمانشاه
9221
بدون تصویر

دکتر علیرضا اصفا متخصص جراح مغز و اعصاب در  کرمانشاه
8652
لیست پزشکان  کرمانشاه بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر