7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:42
حميدرضا حداد
فوق تخصص بيماريهاي ريه
قزوين - قزوين

VIP

پزشک در سامانه عضو استدکتر حميدرضا حداد

سيد حميد برسي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
خوزستان - اهواز
دکتر سيد حميد برسي

رضا فريد حسيني
متخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
خراسان رضوي - مشهد
دکتر رضا فريد حسيني

رويا شرکت
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
اصفهان - اصفهان
دکتر رويا شرکت

مهناز صادقي شبستري
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهناز صادقي شبستري

مرتضي فلاح پور
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
تهران - تهران
دکتر مرتضي فلاح پور

رامين قاسمي دارستاني
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
اصفهان - اصفهان
دکتر رامين قاسمي دارستاني

جواد غفاري
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
مازندران - ساري
دکتر جواد غفاري

عليرضا خياط زاده
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
البرز - کرج
دکتر عليرضا خياط زاده

آپتين معبودي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
تهران - تهران
دکتر آپتين معبودي

دل آرا بابايي
متخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
تهران - تهران
دکتر دل آرا بابايي

محمد کاظم طواف رشتي
متخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
تهران - تهران
دکتر محمد کاظم طواف رشتي
لیست پزشکان آلرژي، آسم و ايمونولوژي بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم