3 اردیبهشت 1396 - ساعت : 22:19
محسن زارعي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
اردبيل - اردبيل
دکتر محسن زارعي

بيژن زماني
فوق تخصص قلب و عروق
اردبيل - اردبيل
دکتر بيژن زماني

الهام نصيري پرمان
متخصص زنان و زايمان
اردبيل - اردبيل
دکتر الهام نصيري پرمان

مهدي صمدزاده
متخصص روانپزشک (روانشناس)
اردبيل - اردبيل
دکتر مهدي صمدزاده

محمدعلي جعفري زارع
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اردبيل - اردبيل
دکتر محمدعلي جعفري زارع

فريدون کرامت پناه
فلوشيپ تخصصي قرنيه
اردبيل - اردبيل
دکتر فريدون کرامت پناه

فريبا صادقي موحد
متخصص روانپزشک (روانشناس)
اردبيل - اردبيل
دکتر فريبا صادقي موحد

پرويز مولوي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
اردبيل - اردبيل
دکتر پرويز مولوي

بهزاد اسکندر اوغلي خياوي
متخصص جراح مغز و اعصاب
اردبيل - اردبيل
دکتر بهزاد اسکندر اوغلي خياوي

فرزانه علي اصغري تبريزي
متخصص جراح مغز و اعصاب
اردبيل - اردبيل
دکتر فرزانه علي اصغري تبريزي

مهدي ياسيني
متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)
اردبيل - اردبيل
دکتر مهدي ياسيني

فرشيد تقوا منش
متخصص پوست و مو
اردبيل - اردبيل
دکتر فرشيد تقوا منش
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان اردبيل بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم