لیست مراکز سونوگرافی اردبیل

آدرس و تلفن مراکز سونوگرافی اردبیل

بهترین مراکز سونوگرافی اردبیل

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اردبیل
دکتر سیمین منشاری

دکتر سیمین منشاری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در اردبیل
455
دکتر ایرج شاکر

دکتر ایرج شاکر متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در اردبیل
234
دکتر بابک  فرهودی زاده

دکتر بابک فرهودی زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در اردبیل
214
دکتر حسن اناری

دکتر حسن اناری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در اردبیل
170
دکتر ناهید بهار آور

دکتر ناهید بهار آور متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در اردبیل
142
دکتر عزیز وثوقی نیری

دکتر عزیز وثوقی نیری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در اردبیل
111
لیست پزشکان اردبیل بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر