لیست آزمایشگاههای اردبیل

نوبت دهی اینترنتی آزمایشگاههای اردبیل - بهترین آزمایشگاه های اردبیل - لیست آزمایشگاه های اردبیل- آزماشگاه خوب در اردبیل - آزمایشگاه شبانه روزی در اردبیل - تلفن و آدرس آزمایشگاه های اردبیل - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در اردبیل

مرتب سازی بر اساس : حالت پیش فرض دارای نوبت آنلاین پزشکان عضو جدید
اردبیل
دکتر حبیب توسلی

دکتر حبیب توسلی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سرچشمه
اردبیل

دکتر رضا دیده ور

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سرچشمه
اردبیل
دکتر شراره شیدایی

دکتر شراره شیدایی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سرچشمه
اردبیل
دکتر محمدرضا وهاب زاده منشی

دکتر محمدرضا وهاب زاده منشی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سرچشمه
اردبیل
دکتر میرمهدی چینی فروش اصل

دکتر میرمهدی چینی فروش اصل

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سرچشمه
اردبیل
دکتر داود میکائیلی خیاوی

دکتر داود میکائیلی خیاوی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
ميدان سرچشمه
اردبیل

دکتر پدرام صدر

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
چهارراه امام
اردبیل
دکتر بهزاد جعفرزاده برنجی

دکتر بهزاد جعفرزاده برنجی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
سرچشمه
اردبیل
دکتر علیرضا خلیلی

دکتر علیرضا خلیلی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
ميدان ورزش
اردبیل

دکتر میترا فتحی قنبلانی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سرچشمه
اردبیل

دکتر محمود شکرآبادی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
سرچشمه
  1. دکتریاب
  2. پزشکان اردبیل
  3. لیست آزمایشگاههای در اردبیل
لیست پزشکان اردبیل
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است