لیست بهترین آزمایشگاههای اردبیل

نوبت‌دهی آزمایشگاههای اردبیل

- بهترین آزمایشگاه های اردبیل - لیست آزمایشگاه های اردبیل- آزماشگاه خوب در اردبیل - آزمایشگاه شبانه روزی در اردبیل - تلفن و آدرس آزمایشگاه های اردبیل - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در اردبیل
پزشکان اطراف من
اردبیل
دکتر حبیب توسلی

دکتر حبیب توسلی

(22)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سرچشمه
اردبیل
دکتر شراره شیدایی

دکتر شراره شیدایی

(5)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سرچشمه
اردبیل

دکتر رضا دیده ور

(10)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سرچشمه
اردبیل
دکتر میرمهدی چینی فروش اصل

دکتر میرمهدی چینی فروش اصل

(5)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سرچشمه
اردبیل

دکتر پدرام صدر

(3)
دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
چهارراه امام
اردبیل
دکتر داود میکائیلی خیاوی

دکتر داود میکائیلی خیاوی

(0)
دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
ميدان سرچشمه
اردبیل
دکتر علیرضا خلیلی

دکتر علیرضا خلیلی

(5)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
ميدان ورزش
اردبیل
دکتر بهزاد جعفرزاده برنجی

دکتر بهزاد جعفرزاده برنجی

(5)
دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
سرچشمه
اردبیل

دکتر میترا فتحی قنبلانی

(3)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سرچشمه
اردبیل

دکتر محمود شکرآبادی

(0)
دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
سرچشمه
  1. دکتریاب
  2. پزشکان اردبیل
  3. لیست بهترین آزمایشگاههای در اردبیل
لیست پزشکان اردبیل
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتـریابــــ معرفی ، مشاوره و نوبت دهی آنلاین پزشکان
انجمن صنف رایانه ای تهران شرکت خلاق

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است