آزمایشگاههای خوب اردبیل

بهترین آزمایشگاه های اردبیل - لیست آزمایشگاه های اردبیل - آزمایشگاه شبانه روزی در اردبیل - تلفن و آدرس آزمایشگاه های اردبیل - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در اردبیل

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اردبیل
اردبیل
دکتر محمدرضا وهاب زاده منشی آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتر محمدرضا وهاب زاده منشی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
245
اردبیل
:)
دکتر رضا دیده ور متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
153
اردبیل
دکتر حبیب توسلی آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتر حبیب توسلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
167
اردبیل
دکتر میرمهدی چینی فروش اصل آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتر میرمهدی چینی فروش اصل متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
142
اردبیل
دکتر بهزاد جعفرزاده برنجی علوم آزمایشگاهی
دکتر بهزاد جعفرزاده برنجی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
121
اردبیل
دکتر علیرضا خلیلی آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتر علیرضا خلیلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
121
اردبیل
:)
دکتر میترا فتحی قنبلانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
115
اردبیل
دکتر شراره شیدایی آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتر شراره شیدایی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
114
اردبیل
:)
دکتر محمود شکرآبادی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
111
اردبیل
:)
دکتر پدرام صدر دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
92
اردبیل
دکتر داود میکائیلی خیاوی علوم آزمایشگاهی
دکتر داود میکائیلی خیاوی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
88

لیست پزشکان اردبیل

لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)

صبــر کنید