لیست پزشکان متخصص جراح عمومی اردبیل

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح عمومی در اردبیل

بهترین دکتر متخصص جراح عمومی در اردبیل

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اردبیل
دکتر ایرج فیضی خانکندی

دکتر ایرج فیضی خانکندی فلوشیپ تخصصی جراحی پستان در اردبیل
326
دکتر هرمز عظیمی

دکتر هرمز عظیمی متخصص جراح عمومی در اردبیل
144
دکتر دینا امامی علی بنه سی

دکتر دینا امامی علی بنه سی متخصص جراح عمومی در اردبیل
105
دکتر مظفر حیدری

دکتر مظفر حیدری متخصص جراح عمومی در اردبیل
120
دکتر سراج مهاجری

دکتر سراج مهاجری متخصص جراح عمومی در اردبیل
112
دکتر فاطمه رامزی

دکتر فاطمه رامزی متخصص جراح عمومی در اردبیل
72
دکتر ایرج پورفرزان

دکتر ایرج پورفرزان متخصص جراح عمومی در اردبیل
82
دکتر ایوب شهبازی

دکتر ایوب شهبازی متخصص جراح عمومی در اردبیل
85
دکتر نادر سرباز وطن رشید

دکتر نادر سرباز وطن رشید متخصص جراح عمومی در اردبیل
78
دکتر امین رضا زاده

دکتر امین رضا زاده متخصص جراح عمومی در اردبیل
93
دکتر التفات برهان

دکتر التفات برهان متخصص جراح عمومی در اردبیل
44
دکتر پروین فرزانه

دکتر پروین فرزانه متخصص جراح عمومی در اردبیل
34
لیست پزشکان اردبیل بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر