لیست پزشکان متخصص جراح عمومی اردبیل

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اردبیل
اردبیل
دکتر ایرج فیضی خانکندی

دکتر ایرج فیضی خانکندی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
525
اردبیل
دکتر هرمز عظیمی

دکتر هرمز عظیمی متخصص جراح عمومی
252
اردبیل
دکتر دینا امامی علی بنه سی

دکتر دینا امامی علی بنه سی متخصص جراح عمومی
217
اردبیل
دکتر مظفر حیدری

دکتر مظفر حیدری متخصص جراح عمومی
231
اردبیل
دکتر ایرج پورفرزان

دکتر ایرج پورفرزان متخصص جراح عمومی
163
اردبیل
دکتر ایوب شهبازی

دکتر ایوب شهبازی متخصص جراح عمومی
149
اردبیل
دکتر سراج مهاجری

دکتر سراج مهاجری متخصص جراح عمومی
202
اردبیل
دکتر امین رضا زاده

دکتر امین رضا زاده متخصص جراح عمومی
187
اردبیل
دکتر فاطمه رامزی

دکتر فاطمه رامزی متخصص جراح عمومی
126
اردبیل
دکتر نادر سرباز وطن رشید

دکتر نادر سرباز وطن رشید متخصص جراح عمومی
124
اردبیل
دکتر پروین فرزانه

دکتر پروین فرزانه متخصص جراح عمومی
83
اردبیل
دکتر التفات برهان

دکتر التفات برهان متخصص جراح عمومی
67
لیست پزشکان اردبیل بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر