6 خرداد 1396 - ساعت : 22:4

دکتر مصطفي سلطان سنجري

فوق تخصص چشم پزشک

تهران - تهران
دکتر مصطفي سلطان سنجري

دکتر محسن فروردين جهرمي

متخصص چشم پزشک

فارس - شيراز
دکتر محسن فروردين جهرمي

دکتر محمد قريشي

متخصص چشم پزشک

اصفهان - اصفهان
دکتر محمد قريشي

دکتر محمودرضا پناهي بزاز

متخصص چشم پزشک

خوزستان - اهواز
دکتر محمودرضا پناهي بزاز

دکتر عبدالرحيم بغدادي

متخصص چشم پزشک

تهران - تهران
دکتر عبدالرحيم بغدادي

دکتر آزاده فرحي

متخصص چشم پزشک

تهران - تهران
دکتر آزاده فرحي

دکتر محمدرضا صداقت

متخصص چشم پزشک

خراسان رضوي - مشهد
دکتر محمدرضا صداقت

دکتر بيژن بيژن زاده

متخصص چشم پزشک

خوزستان - اهواز
دکتر بيژن بيژن زاده

دکتر اردشير پاپي

متخصص چشم پزشک

تهران - تهران
دکتر اردشير پاپي

دکتر عليرضا زندي

متخصص چشم پزشک

اصفهان - اصفهان
دکتر عليرضا زندي

دکتر عليرضا هدايت فر

متخصص چشم پزشک

تهران - تهران
دکتر عليرضا هدايت فر

دکتر حميد خاکشور

متخصص چشم پزشک

خراسان رضوي - مشهد
دکتر حميد خاکشور
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان چشم پزشک بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم