لیست پزشکان متخصص چشم پزشک ساری

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ساری
ساری
دکتر حسام الدین جغتایی چشم پزشک

دکتر حسام الدین جغتایی متخصص چشم پزشک
3477
ساری
:(

دکتر محسن ملیحی فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
352
ساری
:(

دکتر احمد احمدزاده امیری فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
278
ساری
:(

دکتر ابوالقاسم واحدی فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
271
ساری
:(

دکتر زهره شهیدی متخصص چشم پزشک
223
ساری
:(

دکتر عبدالرسول موقر متخصص چشم پزشک
232
ساری
:(

دکتر مجیدرضا شیخ رضایی متخصص چشم پزشک
177
ساری
:(

دکتر اسداله فرخ فر متخصص چشم پزشک
191
لیست پزشکان ساری بر حسب تخصص
لیست پزشکان چشم پزشک بر حسب شهر