لیست آزمایشگاههای ساری

نوبت دهی آزمایشگاههای ساری - بهترین آزمایشگاه های ساری - لیست آزمایشگاه های ساری- آزماشگاه خوب در ساری - آزمایشگاه شبانه روزی در ساری - تلفن و آدرس آزمایشگاه های ساری - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در ساری


لیست پزشکان ساری
ساری

آزمایشگاه دی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : روبروي بيمارستان امير مازندراني
ساری
دکتر ابراهیم پریدل

دکتر ابراهیم پریدل

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : بلوار امير مازندراني
  1. دکتریاب
  2. لیست آزمایشگاههای در ساری
لیست پزشکان ساری
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است