لیست آزمایشگاههای ساری

نوبت دهی آزمایشگاههای ساری - بهترین آزمایشگاه های ساری - لیست آزمایشگاه های ساری- آزماشگاه خوب در ساری - آزمایشگاه شبانه روزی در ساری - تلفن و آدرس آزمایشگاه های ساری - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در ساری

مرتب سازی بر اساس : حالت پیش فرض دارای نوبت آنلاین پزشکان عضو جدید
ساری

آزمایشگاه دی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
روبروي بيمارستان امير مازندراني
ساری
دکتر ابراهیم پریدل

دکتر ابراهیم پریدل

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
بلوار امير مازندراني
  1. دکتریاب
  2. لیست آزمایشگاههای در ساری
لیست پزشکان ساری
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است