لیست پزشکان متخصص جراح عمومی ساری

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ساری
ساری
:(

دکتر علیرضا یعقوب زاده متخصص جراح عمومی
1494
ساری
دکتر غلامعلی گدازنده جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر غلامعلی گدازنده فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
491
ساری
دکتر سید فرهاد طیاری جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر سید فرهاد طیاری فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
514
ساری
دکتر ام البنین حجتی جراح عمومی

دکتر ام البنین حجتی متخصص جراح عمومی
443
ساری
:(

دکتر علیرضا اصداقی جهرمی متخصص جراح عمومی
353
ساری
:(

دکتر مینا الوندی پور متخصص جراح عمومی
346
ساری
دکتر مهدی حجتی جراح عمومی

دکتر مهدی حجتی متخصص جراح عمومی
192
ساری
:(

دکتر نوشین شریعتی متخصص جراح عمومی
163
ساری
:(

دکتر نسرین رحمانی بویینی متخصص جراح عمومی
133
ساری
:(

دکتر علی باقرزاده صبا متخصص جراح عمومی
115
ساری
:(

دکتر هدی السادات هادیان امری متخصص جراح عمومی
107
ساری
:(

دکتر فریبرز عشقی متخصص جراح عمومی
113
لیست پزشکان ساری بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر