مطب پزشکان متخصص جراح عمومی در ساری

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح عمومی در ساری

بهترین دکتر متخصص جراح عمومی در ساری

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ساری
بدون تصویر

دکتر علیرضا یعقوب زاده متخصص جراح عمومی در ساری
1316
دکتر سید فرهاد طیاری

دکتر سید فرهاد طیاری فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال) در ساری
214
دکتر غلامعلی گدازنده

دکتر غلامعلی گدازنده فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در ساری
26
بدون تصویر

دکتر نوشین شریعتی متخصص جراح عمومی در ساری
27
بدون تصویر

دکتر مینا الوندی پور متخصص جراح عمومی در ساری
22
بدون تصویر

دکتر هدی السادات هادیان امری متخصص جراح عمومی در ساری
20
دکتر ام البنین حجتی

دکتر ام البنین حجتی متخصص جراح عمومی در ساری
15
دکتر مهدی حجتی

دکتر مهدی حجتی متخصص جراح عمومی در ساری
12
بدون تصویر

دکتر نسرین رحمانی بویینی متخصص جراح عمومی در ساری
14
بدون تصویر

دکتر علیرضا اصداقی جهرمی متخصص جراح عمومی در ساری
12
بدون تصویر

دکتر محمد صادقی متخصص جراح عمومی در ساری
11
بدون تصویر

دکتر علی باقرزاده صبا متخصص جراح عمومی در ساری
10
لیست پزشکان ساری بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر