لیست آزمایشگاههای

آدرس و تلفن آزمایشگاه های

بهترین آزمایشگاه های

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
تهران
بدون تصویر

دکتر ناصر کمالیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
2922
تهران
بدون تصویر

دکتر محمدسعید کلانتری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
2397
تهران
بدون تصویر

دکتر لیلا بهنام متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1535
تهران
دکتر پانته آ فرجاد آزاد

دکتر پانته آ فرجاد آزاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1370
بیرجند
دکتر رضا اصحاب یمین

دکتر رضا اصحاب یمین متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1330
شیراز
دکتر حمیده کتابچی سعادتی

دکتر حمیده کتابچی سعادتی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1300
لارستان
دکتر بابک مومنی

دکتر بابک مومنی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1224
تهران
دکتر محمد فرهادی لنگرودی

دکتر محمد فرهادی لنگرودی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1223
شادگان
دکتر شهرام باقری

دکتر شهرام باقری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1215
 همدان
دکتر روح اله غلامپور شهاب الدینی

دکتر روح اله غلامپور شهاب الدینی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1129
بندرعباس
دکتر رضا تحریریان

دکتر رضا تحریریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1129
اهواز
دکتر نسترن رنجبری

دکتر نسترن رنجبری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1143
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص