لیست آزمایشگاههای

آدرس و تلفن آزمایشگاه های

بهترین آزمایشگاه های

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
بدون تصویر

دکتر ناصر کمالیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2701
بدون تصویر

دکتر محمدسعید کلانتری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2282
دکتر مجید ابهری

دکتر مجید ابهری دکترا آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2004
بدون تصویر

دکتر لیلا بهنام متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1489
دکتر پانته آ فرجاد آزاد

دکتر پانته آ فرجاد آزاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1287
دکتر رضا اصحاب یمین

دکتر رضا اصحاب یمین متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در بیرجند
1267
دکتر حمیده کتابچی سعادتی

دکتر حمیده کتابچی سعادتی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در شیراز
1227
دکتر بابک مومنی

دکتر بابک مومنی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در لارستان
1182
دکتر محمد فرهادی لنگرودی

دکتر محمد فرهادی لنگرودی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1171
دکتر شهرام باقری

دکتر شهرام باقری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در شادگان
1134
دکتر رضا تحریریان

دکتر رضا تحریریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در بندرعباس
1078
دکتر روح اله غلامپور شهاب الدینی

دکتر روح اله غلامپور شهاب الدینی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در  همدان
1042
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص