لیست آزمایشگاههای

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
تهران
:(

دکتر ناصر کمالیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
3403
تهران
:(

دکتر محمدسعید کلانتری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
2525
تهران
:(

دکتر لیلا بهنام متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1602
تهران
دکتر پانته آ فرجاد آزاد آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر پانته آ فرجاد آزاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1468
بیرجند
دکتر رضا اصحاب یمین آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر رضا اصحاب یمین متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1402
شیراز
دکتر حمیده کتابچی سعادتی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر حمیده کتابچی سعادتی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1391
تهران
دکتر محمد فرهادی لنگرودی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر محمد فرهادی لنگرودی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1300
لارستان
دکتر بابک مومنی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر بابک مومنی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1279
شادگان
دکتر شهرام باقری آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر شهرام باقری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1313
 همدان
دکتر روح اله غلامپور شهاب الدینی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر روح اله غلامپور شهاب الدینی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1212
بندرعباس
دکتر رضا تحریریان آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر رضا تحریریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1180
اهواز
دکتر نسترن رنجبری آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر نسترن رنجبری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1211
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص