4 خرداد 1396 - ساعت : 7:40

دکتر ناصر کماليان

متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)

تهران - تهران
دکتر ناصر کماليان

دکتر محمدسعيد کلانتري

متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)

تهران - تهران
دکتر محمدسعيد کلانتري

دکتر مجيد ابهري

دکترا آسيب شناسي (پاتولوژي)

تهران - تهران
دکتر مجيد ابهري

دکتر ليلا بهنام

متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)

تهران - تهران
دکتر ليلا بهنام

دکتر پانته آ فرجاد آزاد

متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)

تهران - تهران
دکتر پانته آ فرجاد آزاد

دکتر محمد فرهادي لنگرودي

متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)

تهران - تهران
دکتر محمد فرهادي لنگرودي

دکتر بابک مومني

متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)

فارس - لارستان
دکتر بابک مومني

دکتر حميده کتابچي سعادتي

متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)

فارس - شيراز
دکتر حميده کتابچي سعادتي

دکتر رضا اصحاب يمين

متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)

خراسان جنوبي - بيرجند
دکتر رضا اصحاب يمين

دکتر محمدرضا خليلي

متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر محمدرضا خليلي

دکتر ايرج نظريان

متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)

تهران - تهران
دکتر ايرج نظريان

دکتر روح اله غلامپور شهاب الديني

متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)

همدان -  همدان
دکتر روح اله غلامپور شهاب الديني
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان آسيب شناسي (پاتولوژي) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم