لیست آزمایشگاههای زنجان

بهترین آزمایشگاه های زنجان - لیست آزمایشگاه های زنجان - آزمایشگاه شبانه روزی در زنجان - تلفن و آدرس آزمایشگاه های زنجان - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در زنجان

مرتب سازی براساس : پزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
  1. دکتریاب
  2. لیست آزمایشگاههای در زنجان
لیست پزشکان زنجان
زنجان

دکتر عبدالامیر فیضی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان سعدي وسط
زنجان

دکتر احمد جلیلوند

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : ميدان قائم
زنجان

دکتر عبدالمجید قائم پناه

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : چهارراه سعدي
زنجان

دکتر کوروش فکور

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : دروازه ارک
زنجان

دکتر صدرالدین کلانتری سلطانیه

متخصص علوم آزمایشگاهی
آدرس : خيابان سعدي وسط
زنجان

دکتر سعید انصاری

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : چهارراه اميرکبير
لیست پزشکان زنجان
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین
صبــر کنید