لیست آزمایشگاههای زنجان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان زنجان
زنجان
:(

دکتر عبدالامیر فیضی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
123
زنجان
:(

دکتر احمد جلیلوند متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
112
زنجان
:(

دکتر کوروش فکور متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
83
زنجان
:(

دکتر عبدالمجید قائم پناه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
76
زنجان
:(

دکتر صدرالدین کلانتری سلطانیه متخصص علوم آزمایشگاهی
71
زنجان
:(

دکتر سعید انصاری دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
73
لیست پزشکان زنجان بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر