لیست مراکز سونوگرافی و رادیولوژی زنجان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان زنجان
زنجان
دکتر کامران آذرخویش رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر کامران آذرخویش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
3286
زنجان
دکتر رقیه عظیمی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر رقیه عظیمی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
2895
زنجان
دکتر بهزاد معماری رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر بهزاد معماری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1807
زنجان
دکتر فریبا براتی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر فریبا براتی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1581
زنجان
دکتر بهاره پورتاجی رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت

دکتر بهاره پورتاجی متخصص رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
265
زنجان
دکتر فرهاد اقمشهء رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت

دکتر فرهاد اقمشهء متخصص رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
130
لیست پزشکان زنجان بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر