لیست پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن زنجان

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در زنجان

بهترین دکتر متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در زنجان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان زنجان
زنجان
بدون تصویر

دکتر علیرضا جان دانه متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
259
زنجان
بدون تصویر

دکتر سعید طلایی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
254
زنجان
بدون تصویر

دکتر ناتاشا بزرگ زاده متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
160
زنجان
بدون تصویر

دکتر ناصر حکمی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
148
زنجان
بدون تصویر

دکتر علی شهرستانی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
130
زنجان
بدون تصویر

دکتر حامد امامی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
116
زنجان
بدون تصویر

دکتر وحیده شوشی دزفولی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
67
زنجان
بدون تصویر

دکتر سید محمود ناصری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
53
لیست پزشکان زنجان بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر