4 خرداد 1396 - ساعت : 22:33

دکتر مهدي اعرابي

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

گلستان - گرگان
دکتر مهدي اعرابي

دکتر ميترا گواهي ترشيز

متخصص زنان و زايمان

گلستان - گرگان
دکتر ميترا گواهي ترشيز

دکتر محمد دهقان

متخصص پوست و مو

گلستان - گرگان
دکتر محمد دهقان

دکتر بابک سلطاني

متخصص پوست و مو

گلستان - گرگان
دکتر بابک سلطاني

دکتر کورش سليماني

متخصص روانپزشک (روانشناس)

گلستان - گرگان
دکتر کورش سليماني

دکتر سعيده قره جه

متخصص زنان و زايمان

گلستان - گرگان
دکتر سعيده قره جه

دکتر عليرضا عليخاني

متخصص جراحي دهان وفک و صورت

گلستان - گرگان
دکتر عليرضا عليخاني

دکتر محمد جليلي

متخصص چشم پزشک

گلستان - گرگان
دکتر محمد جليلي

دکتر محمد ابراهيمي راد

متخصص پوست و مو

گلستان - گرگان
دکتر محمد ابراهيمي راد

دکتر سپيده بخشنده نصرت

متخصص زنان و زايمان

گلستان - گرگان
دکتر سپيده بخشنده نصرت

دکتر نجم الدين کلانتري

فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي باليني

گلستان - گرگان
دکتر نجم الدين کلانتري

دکتر شهريار سمناني

متخصص داخلي

گلستان - گرگان
دکتر شهريار سمناني
لیست پزشکان گرگان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم