7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:47
بابک پرياوي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
کهکليلويه و بويراحمد - گچساران
دکتر بابک پرياوي

داريوش ساريخاني
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
فارس - شيراز
دکتر داريوش ساريخاني

سعيد فلاحتي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
گيلان - رشت
دکتر سعيد فلاحتي

سيد يوسف حسيني اقدم بناب
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
البرز - کرج
دکتر سيد يوسف حسيني اقدم بناب

سيد جواد سيد توتونچي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيد جواد سيد توتونچي

رضا کبود خاني
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
فارس - شيراز
دکتر رضا کبود خاني

رضا چايچيان
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر رضا چايچيان

مهدي بخشايي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
خراسان رضوي - مشهد
دکتر مهدي بخشايي

احمد دانشي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر احمد دانشي

امير حسين جنابي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
همدان -  همدان
دکتر امير حسين جنابي

شاهين صحرايي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر شاهين صحرايي

هرمز بازياري دلاور
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر هرمز بازياري دلاور
لیست پزشکان گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم