لیست پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن ایلام

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ایلام
ایلام
دکتر باقر باستانی

دکتر باقر باستانی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
673
ایلام
دکتر عباداله فلاحی

دکتر عباداله فلاحی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
413
ایلام
دکتر صفرعلی امیری اندی

دکتر صفرعلی امیری اندی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
139
ایلام
دکتر محمدتقی ساغری

دکتر محمدتقی ساغری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
124
لیست پزشکان ایلام بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر