مطب پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ایلام

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ایلام

بهترین دکتر متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ایلام

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ایلام
دکتر باقر باستانی

دکتر باقر باستانی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ایلام
190
دکتر عباداله فلاحی

دکتر عباداله فلاحی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ایلام
129
دکتر صفرعلی امیری اندی

دکتر صفرعلی امیری اندی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ایلام
59
دکتر محمدتقی ساغری

دکتر محمدتقی ساغری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ایلام
45
لیست پزشکان ایلام بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر