لیست پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن ایلام

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ایلام
ایلام
دکتر باقر باستانی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر باقر باستانی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
1640
ایلام
دکتر عباداله فلاحی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر عباداله فلاحی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
924
ایلام
دکتر محمدتقی ساغری گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر محمدتقی ساغری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
311
ایلام
دکتر صفرعلی امیری اندی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر صفرعلی امیری اندی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
257
لیست پزشکان ایلام بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر