لیست پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ارومیه

بهترین دکتر متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر رضا ثمره ای

دکتر رضا ثمره ای متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
11341
ارومیه
دکتر عطا رادمرد

دکتر عطا رادمرد متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
7144
ارومیه
دکتر ابراهیم شیرزاده

دکتر ابراهیم شیرزاده متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
3211
ارومیه
بدون تصویر

دکتر هادی غلامی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
3096
ارومیه
دکتر محمدباقر علی پور

دکتر محمدباقر علی پور متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
124
ارومیه
دکتر حسن لطیفی نای بین

دکتر حسن لطیفی نای بین متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
109
ارومیه
دکتر یوسف کاملی

دکتر یوسف کاملی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
79
ارومیه
دکتر ولی علی کوهی

دکتر ولی علی کوهی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
60
ارومیه
دکتر احمد پرورش

دکتر احمد پرورش متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
57
ارومیه
دکتر قاسم ملکی نژاد

دکتر قاسم ملکی نژاد متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
61
ارومیه
بدون تصویر

دکتر محمودرضا طاهری بناب متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
39
ارومیه
دکتر سیامک خوبهی

دکتر سیامک خوبهی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
51
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر