مطب پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ارومیه

بهترین دکتر متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
دکتر رضا ثمره ای

دکتر رضا ثمره ای متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ارومیه
10252
دکتر عطا رادمرد

دکتر عطا رادمرد متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ارومیه
6523
دکتر ابراهیم شیرزاده

دکتر ابراهیم شیرزاده متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ارومیه
2900
بدون تصویر

دکتر هادی غلامی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ارومیه
2880
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر