لیست آدرس مطب پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر رضا ثمره ای متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ارومیه
8981

دکتر عطا رادمرد متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ارومیه
5807

دکتر ابراهیم شیرزاده متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ارومیه
2536

دکتر هادی غلامی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ارومیه
2521
لیست پزشکان اروميه بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن بر حسب شهر