لیست پزشکان متخصص دندانپزشک ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر سمانه سلیم زاده دندانپزشک

دکتر سمانه سلیم زاده دکترا دندانپزشک
2250
ارومیه
:)

دکتر غلامرضا رستم زاده دکترا دندانپزشک
1563
ارومیه
دکتر چنگیز نعمانی سیدانی دندانپزشک

دکتر چنگیز نعمانی سیدانی دکترا دندانپزشک
1301
ارومیه
دکتر سعید فروزش دندانپزشک

دکتر سعید فروزش دکترا دندانپزشک
1291
ارومیه
دکتر محمد جودت دندانپزشک

دکتر محمد جودت دکترا دندانپزشک
1231
ارومیه
دکتر علی خرسندی دندانپزشک

دکتر علی خرسندی دکترا دندانپزشک
1221
ارومیه
دکتر جلال الدین جمشیدی میداندار دندانپزشک

دکتر جلال الدین جمشیدی میداندار دکترا دندانپزشک
1181
ارومیه
دکتر نسرین اسدی دندانپزشک

دکتر نسرین اسدی دکترا دندانپزشک
1101
ارومیه
دکتر سمیرا محمدیان دندانپزشک

دکتر سمیرا محمدیان دکترا دندانپزشک
1064
ارومیه
دکتر سمیه سلیمانی دندانپزشک

دکتر سمیه سلیمانی دکترا دندانپزشک
1093
ارومیه
:)

دکتر ایوب مولودی دکترا دندانپزشک
906
ارومیه
دکتر رامین علی پاشایی حلبی دندانپزشک

دکتر رامین علی پاشایی حلبی دکترا دندانپزشک
871
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان دندانپزشک بر حسب شهر