مطب پزشکان متخصص دندانپزشک در ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان دندانپزشک در ارومیه

بهترین دکتر متخصص دندانپزشک در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
دکتر سمانه سلیم زاده

دکتر سمانه سلیم زاده دکترا دندانپزشک در ارومیه
1903
بدون تصویر

دکتر غلامرضا رستم زاده دکترا دندانپزشک در ارومیه
1238
دکتر سعید فروزش

دکتر سعید فروزش دکترا دندانپزشک در ارومیه
1046
دکتر جلال الدین جمشیدی میداندار

دکتر جلال الدین جمشیدی میداندار دکترا دندانپزشک در ارومیه
1023
دکتر چنگیز نعمانی سیدانی

دکتر چنگیز نعمانی سیدانی دکترا دندانپزشک در ارومیه
1006
دکتر علی خرسندی

دکتر علی خرسندی دکترا دندانپزشک در ارومیه
1001
دکتر محمد جودت

دکتر محمد جودت دکترا دندانپزشک در ارومیه
987
دکتر نسرین اسدی

دکتر نسرین اسدی دکترا دندانپزشک در ارومیه
933
دکتر سمیرا محمدیان

دکتر سمیرا محمدیان دکترا دندانپزشک در ارومیه
898
دکتر سمیه سلیمانی

دکتر سمیه سلیمانی دکترا دندانپزشک در ارومیه
814
بدون تصویر

دکتر ایوب مولودی دکترا دندانپزشک در ارومیه
749
دکتر امین مولایی اصل

دکتر امین مولایی اصل دکترا دندانپزشک در ارومیه
712
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان دندانپزشک بر حسب شهر