لیست پزشکان متخصص جراح دهان ، فک و صورت ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر صلاح الدین زاهدی جراح دهان ، فک و صورت

دکتر صلاح الدین زاهدی متخصص جراح دهان ، فک و صورت
8134
ارومیه
دکتر شهرام طاهریان جراح دهان ، فک و صورت

دکتر شهرام طاهریان متخصص جراح دهان ، فک و صورت
372
ارومیه
دکتر میرمهدی سید اشرفی جراح دهان ، فک و صورت

دکتر میرمهدی سید اشرفی متخصص جراح دهان ، فک و صورت
264
ارومیه
دکتر مسعود فلاحی مطلق جراح دهان ، فک و صورت

دکتر مسعود فلاحی مطلق متخصص جراح دهان ، فک و صورت
232
ارومیه
دکتر امید قاسمی حبشی جراح دهان ، فک و صورت

دکتر امید قاسمی حبشی متخصص جراح دهان ، فک و صورت
161
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح دهان ، فک و صورت بر حسب شهر