لیست پزشکان متخصص جراحی دهان وفک و صورت ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر صلاح الدین زاهدی جراحی دهان وفک و صورت

دکتر صلاح الدین زاهدی متخصص جراحی دهان وفک و صورت
7132
ارومیه
دکتر شهرام طاهریان جراحی دهان وفک و صورت

دکتر شهرام طاهریان متخصص جراحی دهان وفک و صورت
141
ارومیه
دکتر میرمهدی سید اشرفی جراحی دهان وفک و صورت

دکتر میرمهدی سید اشرفی متخصص جراحی دهان وفک و صورت
92
ارومیه
دکتر مسعود فلاحی مطلق جراحی دهان وفک و صورت

دکتر مسعود فلاحی مطلق متخصص جراحی دهان وفک و صورت
80
ارومیه
دکتر امید قاسمی حبشی جراحی دهان وفک و صورت

دکتر امید قاسمی حبشی متخصص جراحی دهان وفک و صورت
74
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراحی دهان وفک و صورت بر حسب شهر