لیست پزشکان متخصص جراحی دهان وفک و صورت ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی دهان وفک و صورت در ارومیه

بهترین دکتر متخصص جراحی دهان وفک و صورت در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
دکتر صلاح الدین زاهدی

دکتر صلاح الدین زاهدی متخصص جراحی دهان وفک و صورت در ارومیه
6568
دکتر مسعود فلاحی مطلق

دکتر مسعود فلاحی مطلق متخصص جراحی دهان وفک و صورت در ارومیه
27
دکتر میرمهدی سید اشرفی

دکتر میرمهدی سید اشرفی متخصص جراحی دهان وفک و صورت در ارومیه
26
دکتر شهرام طاهریان

دکتر شهرام طاهریان متخصص جراحی دهان وفک و صورت در ارومیه
27
دکتر امید قاسمی حبشی

دکتر امید قاسمی حبشی متخصص جراحی دهان وفک و صورت در ارومیه
25
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراحی دهان وفک و صورت بر حسب شهر