لیست پزشکان متخصص زنان و زایمان ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر فاطمه بهادری زنان و زایمان

دکتر فاطمه بهادری متخصص زنان و زایمان
13524
ارومیه
دکتر شیوا احمدی پیرمراد زنان و زایمان

دکتر شیوا احمدی پیرمراد متخصص زنان و زایمان
5048
ارومیه
:(

دکتر هاله آیت الهی فلوشیپ تخصصی انکولوژی زنان (سرطان)
4022
ارومیه
:(

دکتر افسانه سهرابی متخصص زنان و زایمان
2147
ارومیه
دکتر بهروز نور هاشمی زنان و زایمان

دکتر بهروز نور هاشمی متخصص زنان و زایمان
1745
ارومیه
:(

دکتر مریم جاریانی فلوشیپ تخصصی زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
1710
ارومیه
:(

دکتر ویدا متاعی متخصص زنان و زایمان
1663
ارومیه
:(

دکتر سهیلا رفیع زاده متخصص زنان و زایمان
1151
ارومیه
دکتر فریده سلطانی زنان و زایمان

دکتر فریده سلطانی متخصص زنان و زایمان
702
ارومیه
دکتر سوسن توتونچی زنان و زایمان

دکتر سوسن توتونچی متخصص زنان و زایمان
694
ارومیه
دکتر طیبه اقوامی زنان و زایمان

دکتر طیبه اقوامی متخصص زنان و زایمان
430
ارومیه
دکتر شیرین امیرفخری زنان و زایمان

دکتر شیرین امیرفخری متخصص زنان و زایمان
387
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان زنان و زایمان بر حسب شهر