لیست پزشکان متخصص زنان و زایمان ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر فاطمه بهادری زنان و زایمان

دکتر فاطمه بهادری متخصص زنان و زایمان
14744
ارومیه
دکتر شیوا احمدی پیرمراد زنان و زایمان

دکتر شیوا احمدی پیرمراد متخصص زنان و زایمان
5962
ارومیه
:)

دکتر هاله آیت الهی فلوشیپ تخصصی انکولوژی زنان (سرطان)
4516
ارومیه
:)

دکتر افسانه سهرابی متخصص زنان و زایمان
2674
ارومیه
:)

دکتر مریم جاریانی فلوشیپ تخصصی زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
1891
ارومیه
دکتر بهروز نور هاشمی زنان و زایمان

دکتر بهروز نور هاشمی متخصص زنان و زایمان
1891
ارومیه
:)

دکتر ویدا متاعی متخصص زنان و زایمان
1878
ارومیه
:)

دکتر سهیلا رفیع زاده متخصص زنان و زایمان
1237
ارومیه
دکتر فریده سلطانی زنان و زایمان

دکتر فریده سلطانی متخصص زنان و زایمان
1492
ارومیه
دکتر سوسن توتونچی زنان و زایمان

دکتر سوسن توتونچی متخصص زنان و زایمان
1434
ارومیه
دکتر شیرین امیرفخری زنان و زایمان

دکتر شیرین امیرفخری متخصص زنان و زایمان
1069
ارومیه
دکتر رسول نوذر نژاد زنان و زایمان

دکتر رسول نوذر نژاد متخصص زنان و زایمان
869
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان زنان و زایمان بر حسب شهر