مشاوره تلفنی با متخصص زنان و زایمان

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص زنان و زایمان

دکتر میترا ارجمندی فر

دکتر میترا ارجمندی فر

دکترای تخصصی سلامت باروری
نوع مشاوره : تـلفنـی
4.7
هزینه : 80,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر هستی علیزاده

دکتر هستی علیزاده

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 130,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر مریم واشقانی فراهانی

دکتر مریم واشقانی فراهانی

متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر مریم سلیمان نژاد

دکتر مریم سلیمان نژاد

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر زینب ثابتی بایگی

دکتر زینب ثابتی بایگی

متخصص زنان و زایمان نازایی جراحی زیبایی زنان فلوشیپ لاپاراسکوپی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر لیدا شفیعیان

دکتر لیدا شفیعیان

متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر فاطمه علی نژاد

دکتر فاطمه علی نژاد

متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 85,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر سارا نعمتی

دکتر سارا نعمتی

متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 90,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر بتول کردی نژاد

دکتر بتول کردی نژاد

متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر مینا بخشعلی بختیاری

دکتر مینا بخشعلی بختیاری

متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 200,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر محدثه قاضی

دکتر محدثه قاضی

فوق تخصص پریناتولوژی و متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 220,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر سکینه علیزاده

دکتر سکینه علیزاده

متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر زهرا غلامی

دکتر زهرا غلامی

متخصص و جراح زنان و زایمان و نازایی
نوع مشاوره : تـلفنـی
4.8
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر میترا عبدلی

دکتر میترا عبدلی

جراح و متخصص زنان، زایمان و زیبایی ،فلوشیپ پزشکی جنسی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 10شب
دکتر آتوسا جمالزهی

دکتر آتوسا جمالزهی

متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 200,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : فردا 4عصر
دکتر رویا جلالی باجگیران

دکتر رویا جلالی باجگیران

فلوشیپ تخصصی طب مادر و جنین (پریناتولوژی) و متخصص زنان، زایمان و نازایی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 200,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : پس‌فردا 9صبح
دکتر مریم مرغوب

دکتر مریم مرغوب

متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 85,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : 3روز دیگر 1ظهر
دکتر سارا نیک فرجام

دکتر سارا نیک فرجام

متخصص و جراح زنان، زایمان و نازایی -لاپاراسکوپی-هیستروسکوپی-جراحی زیبایی زنان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر نسرین سیروس رضایی

دکتر نسرین سیروس رضایی

متخصص زنان و زایمان و نازائی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر مریم خان احمدلو

دکتر مریم خان احمدلو

متخصص جراح زنان و زایمان و نازایی، جراحی زیبایی زنان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 60,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر مریم حضرتی

دکتر مریم حضرتی

متخصص زنان و زایمان و نازایی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 140,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر عفت زادسر

دکتر عفت زادسر

متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 85,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر فاطمه رضائیان

دکتر فاطمه رضائیان

متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 75,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر سوسن رضائی

دکتر سوسن رضائی

متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر مریم جمالی

دکتر مریم جمالی

متخصص زنان و زایمان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص