4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 6:7
عليرضا رحماني
فوق تخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر عليرضا رحماني

اکبر سلطان زاده
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
تهران - تهران
دکتر اکبر سلطان زاده

مسعود اعتمادي فر
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
اصفهان - اصفهان
دکتر مسعود اعتمادي فر

عليرضا رنجبر نائيني
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
تهران - تهران
دکتر عليرضا رنجبر نائيني

سيد سهراب هاشمي فشارکي
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
تهران - تهران
دکتر سيد سهراب هاشمي فشارکي

بابک زماني
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
تهران - تهران
دکتر بابک زماني

سيد محمد حسن پاک نژاد
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
البرز - کرج
دکتر سيد محمد حسن پاک نژاد

رويا ابوالفضلي
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
تهران - تهران
دکتر رويا ابوالفضلي

جمشيد سيفي
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر جمشيد سيفي

طيبه عباسيون
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
تهران - تهران
دکتر طيبه عباسيون

مسعود نيکان فر
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مسعود نيکان فر

شاهين مهين
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان غربي - اروميه
دکتر شاهين مهين
لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژي) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم