6 خرداد 1396 - ساعت : 22:0

دکتر اکبر سلطان زاده

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

تهران - تهران
دکتر اکبر سلطان زاده

دکتر عليرضا رحماني

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

خراسان رضوي - مشهد
دکتر عليرضا رحماني

دکتر مسعود اعتمادي فر

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

اصفهان - اصفهان
دکتر مسعود اعتمادي فر

دکتر عليرضا رنجبر نائيني

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

تهران - تهران
دکتر عليرضا رنجبر نائيني

دکتر سيد سهراب هاشمي فشارکي

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

تهران - تهران
دکتر سيد سهراب هاشمي فشارکي

دکتر بابک زماني

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

تهران - تهران
دکتر بابک زماني

دکتر سيد محمد حسن پاک نژاد

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

البرز - کرج
دکتر سيد محمد حسن پاک نژاد

دکتر رويا ابوالفضلي

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

تهران - تهران
دکتر رويا ابوالفضلي

دکتر جمشيد سيفي

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر جمشيد سيفي

دکتر مسعود نيکان فر

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مسعود نيکان فر

دکتر طيبه عباسيون

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

تهران - تهران
دکتر طيبه عباسيون

دکتر سيد احسان محمدياني نژاد

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)

خوزستان - اهواز
دکتر سيد احسان محمدياني نژاد
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژي) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم