پزشکان متخصص مغز و اعصاب

تهران نوبت دهی اینترنتی
دکتر ساناز معصومی

دکتر ساناز معصومی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خيابان شريعتي
اولین نوبت: فردا شنبه 2ظهر
پزشک ویــــژه
تهران نوبت دهی اینترنتی
دکتر تیفا یکتا نژاد

دکتر تیفا یکتا نژاد

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
زعفرانيه
پزشک ویــــژه
تهران نوبت دهی اینترنتی
دکتر مریم سلیمانی قره تپه

دکتر مریم سلیمانی قره تپه

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خيابان وليعصر
اولین نوبت: فردا شنبه 4عصر
پزشک ویــــژه
تهران نوبت دهی اینترنتی
دکتر شیرین بهبهانی

دکتر شیرین بهبهانی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
ميدان ونک
پزشک ویــــژه
تهران نوبت دهی اینترنتی
دکتر احمد قمی فر

دکتر احمد قمی فر

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
خيابان پاسداران
اولین نوبت: فردا شنبه 3ظهر
پزشک ویــــژه
تهران نوبت دهی اینترنتی
دکتر مطهره افراخته

دکتر مطهره افراخته

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خيابان شريعتي
اولین نوبت: فردا شنبه 2ظهر
پزشک ویــــژه
تهران نوبت دهی اینترنتی
دکتر فائزه نعلچی

دکتر فائزه نعلچی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خيابان مطهري
اولین نوبت: فردا شنبه 4عصر
پزشک ویــــژه
ارومیه نوبت دهی اینترنتی
دکتر حامد غنی پور کشتیبان

دکتر حامد غنی پور کشتیبان

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خيابان حسني
اولین نوبت: فردا شنبه 4عصر
پزشک ویــــژه
اصفهان نوبت دهی اینترنتی
دکتر مانا احمدیان

دکتر مانا احمدیان

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خيابان شمس آبادي
اولین نوبت: فردا شنبه 4عصر
پزشک ویــــژه
ارومیه
دکتر سحر محمدی فلاح

دکتر سحر محمدی فلاح

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خيابان حسني
پزشک ویــــژه
سنندج
دکتر فرزانه کریمیان

دکتر فرزانه کریمیان

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
خيابان مولوي
پزشک ویــــژه
ارومیه نوبت دهی اینترنتی
دکتر سمیه حسنی کیا

دکتر سمیه حسنی کیا

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
خيابان حسني
اولین نوبت: فردا شنبه 5عصر
پزشک ویــــژه
شیراز نوبت دهی اینترنتی
دکتر علی نصیری

دکتر علی نصیری

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
معالي آباد
اولین نوبت: فردا شنبه 6عصر
پزشک ویــــژه
قزوین نوبت دهی اینترنتی
دکتر نوشین مسعودیان

دکتر نوشین مسعودیان

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خيابان بوعلي
پزشک ویــــژه
تهران
دکتر فرهاد یاوری

دکتر فرهاد یاوری

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خيابان وليعصر
تهران
دکتر مهین بشارتی

دکتر مهین بشارتی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) و ستون فقرات
خيابان پيروزي
بهبهان نوبت دهی اینترنتی

دکتر نسرین علی نژاد

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
مقابل بيمارستان شهيد زاده
اولین نوبت: فردا شنبه 6عصر
شیراز نوبت دهی اینترنتی
دکتر مریم علیزاده

دکتر مریم علیزاده

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خيابان زند
اولین نوبت: فردا شنبه 4عصر
بندرعباس نوبت دهی اینترنتی
دکتر سعید نوری

دکتر سعید نوری

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
چهارراه فاطميه
اولین نوبت: فردا شنبه 5عصر
مشهد نوبت دهی اینترنتی
دکتر فرحناز نوربخش

دکتر فرحناز نوربخش

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
محتشمي
اولین نوبت: فردا شنبه 7عصر
تهران
دکتر ناصر مهربان

دکتر ناصر مهربان

متخصص مغز و اعصاب، ستون فقرات و عضلات
چهارراه پاسداران
 1. دکتریاب
 2. لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی)
  لیست پزشکان بر حسب تخصص

  دکتـریابــــ معرفی ، مشاوره و نوبت دهی آنلاین پزشکان

  انجمن صنف رایانه ای تهران شرکت خلاق

  لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

  دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است