لیست پزشکان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
:(

دکتر علیرضا صالحی تبار متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
2026
سنندج
دکتر پیام خماند مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر پیام خماند متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
1985
سنندج
:(

دکتر بهنام منصوریان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
296
سنندج
:(

دکتر بهروز احسن متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
263
سنندج
:(

دکتر نورالدین صدرالاسلامی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
273
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی) بر حسب شهر