لیست پزشکان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) سنندج

آدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی) در سنندج

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
بدون تصویر

دکتر علیرضا صالحی تبار متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
1829
سنندج
دکتر پیام خماند

دکتر پیام خماند متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
1572
سنندج
بدون تصویر

دکتر بهروز احسن متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
143
سنندج
بدون تصویر

دکتر بهنام منصوریان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
143
سنندج
بدون تصویر

دکتر نورالدین صدرالاسلامی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
130
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی) بر حسب شهر