لیست آدرس مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر سارا به آفرید

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج


145

دکتر افسانه غفاری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج


58

دکتر رضا سام زاده

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج


41

دکتر کریم شریفی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج


38

دکتر بهروز فرکیش

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج


31
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان راديولوژي و سونوگرافي بر حسب شهر