لیست پزشکان متخصص قلب و عروق سنندج

آدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق در سنندج

بهترین دکتر متخصص قلب و عروق در سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
بدون تصویر

دکتر صادق مجیدی متخصص قلب و عروق
176
سنندج
بدون تصویر

دکتر نوشین هادی زاده متخصص قلب و عروق
114
سنندج
بدون تصویر

دکتر دارا احمدی متخصص قلب و عروق
103
سنندج
بدون تصویر

دکتر حسام الدین اسدی متخصص قلب و عروق
64
سنندج
بدون تصویر

دکتر ابراهیم ولیدی متخصص قلب و عروق
47
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان قلب و عروق بر حسب شهر