مشاوره تلفنی با متخصص قلب و عروق

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص قلب و عروق

دکتر سمیرا مع الحق فرد

دکتر سمیرا مع الحق فرد

متخصص قلب و عروق
5.0
اولین زمان آزاد فردا 9صبح
دکتر حامد فریدنیا

دکتر حامد فریدنیا

متخصص قلب و عروق
4.7
اولین زمان آزاد فردا 10صبح
دکتر راضیه حاجی زاده

دکتر راضیه حاجی زاده

متخصص قلب و عروق
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 10صبح
دکتر مهسا ملکی

دکتر مهسا ملکی

متخصص قلب و عروق
5.0
اولین زمان آزاد فردا 11صبح
دکتر احسان فراستی

دکتر احسان فراستی

متخصص قلب و عروق
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر مهدی صالحی

دکتر مهدی صالحی

متخصص قلب و عروق
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر اشکان ارجمند

دکتر اشکان ارجمند

متخصص قلب و عروق
5.0
اولین زمان آزاد فردا 12ظهر
دکتر سید شجاع الدین نمازی

دکتر سید شجاع الدین نمازی

متخصص قلب و عروق
5.0
اولین زمان آزاد فردا 6صبح
دکتر مصطفی راحمی اردکانی

دکتر مصطفی راحمی اردکانی

متخصص قلب و عروق
5.0
اولین زمان آزاد