لیست مراکز فیزیوتراپی

آدرس و تلفن مراکز فیزیوتراپی

بهترین مراکز فیزیوتراپی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
دکتر امین نوروزی فشخامی

دکتر امین نوروزی فشخامی دکترای تخصصی فیزیوتراپی در تهران
25492
دکتر محمدجعفر شاطرزاده یزدی

دکتر محمدجعفر شاطرزاده یزدی دکترای تخصصی فیزیوتراپی در اهواز
7057
دکتر فاطمه اورکی

دکتر فاطمه اورکی متخصص فیزیوتراپی در اهواز
6444
دکتر امیررضا آفتابی حسین

دکتر امیررضا آفتابی حسین کارشناس فیزیوتراپی در
6416
دکتر محمدحسین خباز کبابی

دکتر محمدحسین خباز کبابی کارشناس فیزیوتراپی در مشهد
4589
دکتر سارا طاهریان

دکتر سارا طاهریان کارشناس فیزیوتراپی در تهران
3849
دکتر شاهین گوهرپی

دکتر شاهین گوهرپی متخصص فیزیوتراپی در اهواز
3626
دکتر عارف سعیدی

دکتر عارف سعیدی دکترای تخصصی عصبی عضلانی (نوروماسکولار) در تهران
2696
دکتر محمد پوراعتضاد

دکتر محمد پوراعتضاد دکترای تخصصی فیزیوتراپی در اهواز
27758
دکتر زهرا عباسی

دکتر زهرا عباسی کارشناس فیزیوتراپی در مشهد
2108
بدون تصویر

دکتر محمدرضا دیانی کارشناس فیزیوتراپی در تهران
1910
دکتر حسین دشت بزرگ

دکتر حسین دشت بزرگ متخصص فیزیوتراپی در اهواز
1481
لیست پزشکان فیزیوتراپی بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص