لیست مراکز فیزیوتراپی

آدرس و تلفن مراکز فیزیوتراپی

بهترین مراکز فیزیوتراپی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
تهران
دکتر امین نوروزی فشخامی

دکتر امین نوروزی فشخامی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
27873
اهواز
دکتر محمدجعفر شاطرزاده یزدی

دکتر محمدجعفر شاطرزاده یزدی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
7465
اهواز
دکتر فاطمه اورکی

دکتر فاطمه اورکی متخصص فیزیوتراپی
6584
دکتر امیررضا آفتابی حسین

امیررضا آفتابی حسین کارشناس فیزیوتراپی
7934
مشهد
دکتر محمدحسین خباز کبابی

محمدحسین خباز کبابی کارشناس فیزیوتراپی
4983
تهران
دکتر سارا طاهریان

سارا طاهریان کارشناس فیزیوتراپی
3952
اهواز
دکتر شاهین گوهرپی

دکتر شاهین گوهرپی متخصص فیزیوتراپی
3910
تهران
دکتر عارف سعیدی

دکتر عارف سعیدی دکترای تخصصی عصبی عضلانی (نوروماسکولار)
3104
اهواز
دکتر محمد پوراعتضاد

دکتر محمد پوراعتضاد دکترای تخصصی فیزیوتراپی
29569
مشهد
دکتر زهرا عباسی

زهرا عباسی کارشناس فیزیوتراپی
2260
تهران
بدون تصویر

محمدرضا دیانی کارشناس فیزیوتراپی
2021
اهواز
دکتر حسین دشت بزرگ

دکتر حسین دشت بزرگ متخصص فیزیوتراپی
1537
لیست پزشکان فیزیوتراپی بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص