لیست مراکز فیزیوتراپی تبریز

آدرس و تلفن مراکز فیزیوتراپی تبریز

بهترین مراکز فیزیوتراپی تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر ماندانا مولوی کارشناس فیزیوتراپی در تبریز
1110

دکتر امین ابدالی کارشناس فیزیوتراپی در تبریز
780

دکتر امین هاشملو کارشناس فیزیوتراپی در تبریز
651

دکتر کیوان پورقاسم کارشناس ارشد فیزیوتراپی در تبریز
488
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان فیزیوتراپی بر حسب شهر