آدرس و تلفن مراکز درمانی و بیمارستان تبریز

نوبت دهی بیمارستان تبریز - لیست بیمارستان های تبریز - بهترین مراکز درمانی و بیمارستان در تبریز - مراکز درمانی و بیمارستان خوب در تبریز - آدرس و تلفن مراکز درمانی و بیمارستان در تبریز


لیست پزشکان تبریز
تبریز

بیمارستان شهید قاضی طباطبایی

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان دانشگاه
تبریز

بیمارستان مهر

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان طالقاني
تبریز

بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : زعفرانيه
تبریز

بیمارستان 29 بهمن

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : بلوار 29بهمن
تبریز

بیمارستان 522 ارتش

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان آزادي
تبریز

بیمارستان عالی نسب

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : شهرک ارم
تبریز

بیمارستان الزهرا

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان ارتش جنوبي
تبریز

بیمارستان اسدآبادی

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : بيمارستان اسدآبادي
تبریز

بیمارستان نورنجات

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان حافظ
تبریز

بیمارستان شمس

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان آبرساني
تبریز

بیمارستان امام رضا

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان دانشگاه
تبریز

بیمارستان شفا

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان نيروي هوايي
تبریز

بیمارستان بهبود

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان ارتش جنوبي
تبریز

بیمارستان شهدا

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : گلشهر
تبریز

بیمارستان روانپزشکی فجر

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان گلکار
تبریز

بیمارستان شهید محلاتی

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان راه آهن
تبریز

بیمارستان شهید مدنی

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان دانشگاه
تبریز

بیمارستان بابا باغی

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : پايگاه هوايي
تبریز

بیمارستان شهریار

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : بلوار استاد شهريار
تبریز

بیمارستان علوی

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : بلوار منجم
تبریز

بیمارستان طالقانی

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : ميدان راه آهن
تبریز

بیمارستان نیکوکاری

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان عباسي
تبریز

بیمارستان سینا

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : چهارراه مارالان
تبریز

بیمارستان زکریا

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان مدرس
تبریز

بیمارستان امیر المومنین

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان قدس
تبریز

بیمارستان رازی

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : جاده ائل گلي
تبریز

بیمارستان کودکان

مراکز درمانی و بیمارستان
آدرس : خيابان ششگلان
  1. دکتریاب
  2. آدرس و تلفن مراکز درمانی و بیمارستان در تبریز
لیست پزشکان تبریز
لیست پزشکان مراکز درمانی و بیمارستان
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است