پزشکان متخصص داخلی تبریز

بهترین متخصص داخلی تبریز - متخصص داخلی خوب در تبریز - متخصص داخلی خیلی خوب - لیست پزشکان فوق تخصص داخلی در تبریز - تلفن و آدرس پزشکان متخصص داخلی تبریز


لیست پزشکان تبریز
تبریز

دکتر کوروش مسندی شیرازی نژاد

متخصص داخلی
آدرس : بيمارستان امام رضا
تبریز
دکتر ابراهیم فتاحی

دکتر ابراهیم فتاحی

متخصص داخلی
آدرس : چهارراه آبرساني
تبریز
دکتر محمد تقی آهنگر آتشی

دکتر محمد تقی آهنگر آتشی

متخصص داخلی
آدرس : آبرساني
تبریز

دکتر مجید مبصری

متخصص داخلی
آدرس : ميدان دانشگاه
تبریز
دکتر جلال اعتمادی خیاوی

دکتر جلال اعتمادی خیاوی

متخصص داخلی
آدرس : آزادي
تبریز
دکتر علی قویدل سرد صحرا

دکتر علی قویدل سرد صحرا

متخصص داخلی
آدرس : 17 شهريور
تبریز

دکتر محمدعلی چکشیان

متخصص داخلی
آدرس : شريعتي شمالي
تبریز
دکتر محمدرضا قویدل سرد صحرا

دکتر محمدرضا قویدل سرد صحرا

متخصص داخلی
آدرس : ارتش
تبریز
دکتر نیما هوجقانی

دکتر نیما هوجقانی

متخصص داخلی
آدرس : کوي وليعصر
تبریز

دکتر حسین غلامی

متخصص داخلی
آدرس : 17 شهريور
تبریز
دکتر نسرین مقدس پور بهروز

دکتر نسرین مقدس پور بهروز

متخصص داخلی
آدرس : خيابان 17شهريور
تبریز
دکتر فاروق اصفهانیان فر

دکتر فاروق اصفهانیان فر

متخصص داخلی
آدرس : قدس
تبریز
دکتر دارا کوشان

دکتر دارا کوشان

متخصص داخلی
آدرس : خيابان 17شهريور
تبریز

دکتر بیتا رهبری

متخصص داخلی
آدرس : بيمارستان اسدآبادي
تبریز

دکتر حسن سلامی

متخصص داخلی
آدرس : بيمارستان اسدآبادي
تبریز

دکتر پریسا رضایی فر

متخصص داخلی
آدرس : بيمارستان اسدآبادي
تبریز
دکتر رحیم شکرانی هوشمند

دکتر رحیم شکرانی هوشمند

متخصص داخلی
آدرس : خيابان 17شهريور
  1. دکتریاب
  2. پزشکان متخصص داخلی در تبریز
لیست پزشکان تبریز
لیست پزشکان داخلی
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است