لیست آدرس مطب پزشکان داخلی تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر کوروش مسندی شیرازی نژاد

متخصص داخلی در تبریز


8852

دکتر ابراهیم فتاحی

متخصص داخلی در تبریز


6359

دکتر فیروز صارمی نظام آباد

متخصص داخلی در تبریز


4451

دکتر مجید مبصری

متخصص داخلی در تبریز


3403

دکتر محمد تقی آهنگر آتشی

متخصص داخلی در تبریز


3388

دکتر جلال اعتمادی خیاوی

متخصص داخلی در تبریز


2593

دکتر جاوید صفا

متخصص داخلی در تبریز


2283

دکتر علی قویدل سرد صحرا

متخصص داخلی در تبریز


2073

دکتر محمدعلی چکشیان

متخصص داخلی در تبریز


1993

دکتر محمدرضا تابان صادقی

متخصص داخلی در تبریز


1891

دکتر محمدرضا قویدل سرد صحرا

متخصص داخلی در تبریز


1572

دکتر نیما هوجقانی

متخصص داخلی در تبریز


793
لیست پزشکان تبريز بر حسب تخصص
لیست پزشکان داخلي بر حسب شهر