لیست پزشکان متخصص داخلی تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی در تبریز

بهترین دکتر متخصص داخلی در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
بدون تصویر

دکتر کوروش مسندی شیرازی نژاد متخصص داخلی در تبریز
10405
دکتر ابراهیم فتاحی

دکتر ابراهیم فتاحی متخصص داخلی در تبریز
7270
بدون تصویر

دکتر مجید مبصری متخصص داخلی در تبریز
4105
دکتر محمد تقی آهنگر آتشی

دکتر محمد تقی آهنگر آتشی متخصص داخلی در تبریز
4162
دکتر جلال اعتمادی خیاوی

دکتر جلال اعتمادی خیاوی متخصص داخلی در تبریز
2957
دکتر علی قویدل سرد صحرا

دکتر علی قویدل سرد صحرا متخصص داخلی در تبریز
2410
دکتر محمدرضا تابان صادقی

دکتر محمدرضا تابان صادقی متخصص داخلی در تبریز
2331
بدون تصویر

دکتر محمدعلی چکشیان متخصص داخلی در تبریز
2204
دکتر محمدرضا قویدل سرد صحرا

دکتر محمدرضا قویدل سرد صحرا متخصص داخلی در تبریز
1827
دکتر نیما هوجقانی

دکتر نیما هوجقانی متخصص داخلی در تبریز
1188
بدون تصویر

دکتر حسین غلامی متخصص داخلی در تبریز
771
دکتر فاروق اصفهانیان فر

دکتر فاروق اصفهانیان فر متخصص داخلی در تبریز
639
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان داخلی بر حسب شهر