لیست پزشکان متخصص داخلی تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
:(

دکتر کوروش مسندی شیرازی نژاد متخصص داخلی
11944
تبریز
دکتر ابراهیم فتاحی داخلی

دکتر ابراهیم فتاحی متخصص داخلی
8276
تبریز
دکتر محمد تقی آهنگر آتشی داخلی

دکتر محمد تقی آهنگر آتشی متخصص داخلی
5054
تبریز
:(

دکتر مجید مبصری متخصص داخلی
4868
تبریز
دکتر جلال اعتمادی خیاوی داخلی

دکتر جلال اعتمادی خیاوی متخصص داخلی
3452
تبریز
دکتر محمدرضا تابان صادقی داخلی

دکتر محمدرضا تابان صادقی متخصص داخلی
2980
تبریز
دکتر علی قویدل سرد صحرا داخلی

دکتر علی قویدل سرد صحرا متخصص داخلی
2745
تبریز
:(

دکتر محمدعلی چکشیان متخصص داخلی
2566
تبریز
دکتر محمدرضا قویدل سرد صحرا داخلی

دکتر محمدرضا قویدل سرد صحرا متخصص داخلی
2223
تبریز
دکتر نیما هوجقانی داخلی

دکتر نیما هوجقانی متخصص داخلی
1722
تبریز
:(

دکتر حسین غلامی متخصص داخلی
1043
تبریز
دکتر فاروق اصفهانیان فر داخلی

دکتر فاروق اصفهانیان فر متخصص داخلی
725
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان داخلی بر حسب شهر