مطب پزشکان متخصص داخلی در تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی در تبریز

بهترین دکتر داخلی در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر کوروش مسندی شیرازی نژاد متخصص داخلی در تبریز
9671

دکتر ابراهیم فتاحی متخصص داخلی در تبریز
6875

دکتر محمد تقی آهنگر آتشی متخصص داخلی در تبریز
3856

دکتر مجید مبصری متخصص داخلی در تبریز
3763

دکتر جلال اعتمادی خیاوی متخصص داخلی در تبریز
2794

دکتر جاوید صفا متخصص داخلی در تبریز
2500

دکتر علی قویدل سرد صحرا متخصص داخلی در تبریز
2280

دکتر محمدعلی چکشیان متخصص داخلی در تبریز
2105

دکتر محمدرضا تابان صادقی متخصص داخلی در تبریز
2127

دکتر محمدرضا قویدل سرد صحرا متخصص داخلی در تبریز
1716

دکتر نیما هوجقانی متخصص داخلی در تبریز
1030

دکتر حسین غلامی متخصص داخلی در تبریز
671
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان داخلی بر حسب شهر