پزشکان متخصص داخلی تبریز

نوبت دهی اینترنتی بهترین متخصص داخلی تبریز - متخصص داخلی خوب در تبریز - متخصص داخلی خیلی خوب - لیست پزشکان فوق تخصص داخلی در تبریز - تلفن و آدرس پزشکان متخصص داخلی تبریز

تبریز نوبت دهی اینترنتی
دکتر شهرزاد یحیوی

دکتر شهرزاد یحیوی

(5 / 0)
متخصص داخلی
خيابان وليعصر
تبریز

دکتر کوروش مسندی شیرازی نژاد

(4 / 5)
متخصص داخلی
بيمارستان امام رضا
تبریز
دکتر ابراهیم فتاحی

دکتر ابراهیم فتاحی

(4 / 2)
متخصص داخلی
چهارراه آبرساني
تبریز
دکتر محمد تقی آهنگر آتشی

دکتر محمد تقی آهنگر آتشی

(4 / 1)
متخصص داخلی
آبرساني
تبریز

دکتر مجید مبصری

(4 / 0)
متخصص داخلی
ميدان دانشگاه
تبریز
دکتر جلال اعتمادی خیاوی

دکتر جلال اعتمادی خیاوی

(4 / 2)
متخصص داخلی
آزادي
تبریز
دکتر محمدرضا قویدل سرد صحرا

دکتر محمدرضا قویدل سرد صحرا

(4 / 8)
متخصص داخلی
ارتش
تبریز
دکتر علی قویدل سرد صحرا

دکتر علی قویدل سرد صحرا

(3 / 7)
متخصص داخلی
17 شهريور
تبریز

دکتر محمدعلی چکشیان

(4 / 0)
متخصص داخلی
ميدان نماز
تبریز
دکتر نسرین مقدس پور بهروز

دکتر نسرین مقدس پور بهروز

(3 / 5)
متخصص داخلی
خيابان 17شهريور
تبریز

دکتر حسین غلامی

(4 / 5)
متخصص داخلی
17 شهريور
تبریز
دکتر دارا کوشان

دکتر دارا کوشان

(3 / 8)
متخصص داخلی
خيابان 17شهريور
تبریز
دکتر فاروق اصفهانیان فر

دکتر فاروق اصفهانیان فر

(2 / 5)
متخصص داخلی
قدس
تبریز

دکتر حسن سلامی

(5 / 0)
متخصص داخلی
بيمارستان اسدآبادي
تبریز
دکتر رحیم شکرانی هوشمند

دکتر رحیم شکرانی هوشمند

(5 / 0)
متخصص داخلی
خيابان 17شهريور
تبریز

دکتر بیتا رهبری

(5 / 0)
متخصص داخلی
بيمارستان اسدآبادي
تبریز

دکتر پریسا رضایی فر

(ناعدد)
متخصص داخلی
بيمارستان اسدآبادي
  1. دکتریاب
  2. پزشکان تبریز
  3. پزشکان متخصص داخلی در تبریز
لیست پزشکان تبریز
لیست پزشکان داخلی
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین
loading

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است