لیست پزشکان متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز

بهترین دکتر متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر علی ذوالفقاری

دکتر علی ذوالفقاری متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
17155
تبریز
دکتر امیرعلی جواهری پور

دکتر امیرعلی جواهری پور متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
12243
تبریز
دکتر سید کاظم مداین شیشوان

دکتر سید کاظم مداین شیشوان متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
11807
تبریز
بدون تصویر

دکتر حسن حسن زاده متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
7886
تبریز
بدون تصویر

دکتر افشار زمردی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
7764
تبریز
دکتر فرزاد کاکایی

دکتر فرزاد کاکایی فلوشیپ تخصصی پیوند کلیه
6660
تبریز
بدون تصویر

دکتر داود نوری زاده متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
5467
تبریز
بدون تصویر

دکتر حسین زعفرانی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
5306
تبریز
دکتر محمد حیدرلو

دکتر محمد حیدرلو متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
4300
تبریز
دکتر علی غفارلو

دکتر علی غفارلو متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
4147
تبریز
دکتر یداله احمدی عصر بدر

دکتر یداله احمدی عصر بدر متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
3953
تبریز
بدون تصویر

دکتر نادر طبقچی عزتی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
2869
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) بر حسب شهر