مطب پزشکان متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز

بهترین دکتر روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر علیرضا فرنام متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز
10094

دکتر نصرت اله پورافکاری متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز
7976

دکتر علی فخاری دهخوار قانی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز
7464

دکتر میر محمد علی قریشی زاده متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز
4381

دکتر آرش محققی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز
4161

دکتر کتایون ترابی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز
3637

دکتر اصغر ارفعی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز
3030

دکتر مهناز طالبی مقدم متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز
1885

دکتر فرهاد دادرس متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز
1496

دکتر محبوب اسدلو متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز
1434

دکتر علی اکبر ملک پور متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز
1238

دکتر سلیم قادری متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز
1219
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان روانپزشک (اعصاب و روان) بر حسب شهر