لیست پزشکان متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز

بهترین دکتر متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
بدون تصویر

دکتر علیرضا فرنام متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
12379
تبریز
دکتر نصرت اله پورافکاری

دکتر نصرت اله پورافکاری متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
9241
تبریز
دکتر علی فخاری دهخوار قانی

دکتر علی فخاری دهخوار قانی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
8669
تبریز
بدون تصویر

دکتر میر محمد علی قریشی زاده متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
4867
تبریز
بدون تصویر

دکتر آرش محققی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
4684
تبریز
بدون تصویر

دکتر کتایون ترابی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
4219
تبریز
دکتر اصغر ارفعی

دکتر اصغر ارفعی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
3596
تبریز
بدون تصویر

دکتر مهناز طالبی مقدم متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
2070
تبریز
بدون تصویر

دکتر فرهاد دادرس متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
1652
تبریز
دکتر محبوب اسدلو

دکتر محبوب اسدلو متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
1572
تبریز
بدون تصویر

دکتر علی اکبر ملک پور متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
1362
تبریز
بدون تصویر

دکتر سلیم قادری متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
1400
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان روانپزشک (اعصاب و روان) بر حسب شهر