لیست پزشکان متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
:)

دکتر علیرضا فرنام متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
14653
تبریز
دکتر نصرت اله پورافکاری روانپزشک (اعصاب و روان)

دکتر نصرت اله پورافکاری متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
10703
تبریز
دکتر علی فخاری دهخوار قانی روانپزشک (اعصاب و روان)

دکتر علی فخاری دهخوار قانی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
10552
تبریز
:)

دکتر میر محمد علی قریشی زاده متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5668
تبریز
:)

دکتر آرش محققی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5616
تبریز
:)

دکتر کتایون ترابی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5214
تبریز
دکتر اصغر ارفعی روانپزشک (اعصاب و روان)

دکتر اصغر ارفعی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
4492
تبریز
:)

دکتر مهناز طالبی مقدم متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
2286
تبریز
:)

دکتر فرهاد دادرس متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
1821
تبریز
دکتر محبوب اسدلو روانپزشک (اعصاب و روان)

دکتر محبوب اسدلو متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
1808
تبریز
:)

دکتر سلیم قادری متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
1685
تبریز
:)

دکتر علی اکبر ملک پور متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
1520
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان روانپزشک (اعصاب و روان) بر حسب شهر