لیست آدرس مطب پزشکان روانپزشک (اعصاب و روان) تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر علیرضا فرنام

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز


8404

دکتر نصرت اله پورافکاری

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز


6858

دکتر علی فخاری دهخوار قانی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز


6470

دکتر میر محمد علی قریشی زاده

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز


4030

دکتر آرش محققی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز


3782

دکتر کتایون ترابی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز


3117

دکتر اصغر ارفعی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز


2573

دکتر مهناز طالبی مقدم

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز


1737

دکتر فرهاد دادرس

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز


1381

دکتر محبوب اسدلو

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز


1326

دکتر علی اکبر ملک پور

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز


1122

دکتر سلیم قادری

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در تبریز


1048
لیست پزشکان تبريز بر حسب تخصص
لیست پزشکان روانپزشک (اعصاب و روان) بر حسب شهر