لیست پزشکان متخصص پزشکی عمومی تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان پزشکی عمومی در تبریز

بهترین دکتر متخصص پزشکی عمومی در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر مهرداد شرقی وند

دکتر مهرداد شرقی وند دکترا پزشکی عمومی
3820
تبریز
دکتر علیرضا روحانی

دکتر علیرضا روحانی دکترا پزشکی عمومی
2122
تبریز
دکتر آیدا هارطونی

دکتر آیدا هارطونی دکترا پزشکی عمومی
1616
تبریز
بدون تصویر

دکتر علیرضا تابان صادقی دکترا پزشکی عمومی
1492
تبریز
بدون تصویر

دکتر رضا مسکوچی دکترا پزشکی عمومی
1449
تبریز
بدون تصویر

دکتر مریم واعظی دکترا پزشکی عمومی
1583
تبریز
دکتر حمید آزادی سونجی

دکتر حمید آزادی سونجی دکترا پزشکی عمومی
1252
تبریز
بدون تصویر

دکتر فاطمه رنجبر کوچکسرایی دکترا پزشکی عمومی
1227
تبریز
بدون تصویر

دکتر کاوه عرفانی دکترا پزشکی عمومی
1081
تبریز
بدون تصویر

دکتر آرزو خاتمی زنوزیان دکترا پزشکی عمومی
962
تبریز
دکتر کیومرث آزادی

دکتر کیومرث آزادی دکترا پزشکی عمومی
831
تبریز
بدون تصویر

دکتر رضا زنده باد دکترا پزشکی عمومی
823
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان پزشکی عمومی بر حسب شهر