لیست پزشکان متخصص پزشکی عمومی تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر مهرداد شرقی وند پزشکی عمومی

دکتر مهرداد شرقی وند دکترا پزشکی عمومی
4245
تبریز
دکتر علیرضا روحانی پزشکی عمومی

دکتر علیرضا روحانی دکترا پزشکی عمومی
2237
تبریز
:(

دکتر مریم واعظی دکترا پزشکی عمومی
2081
تبریز
دکتر آیدا هارطونی پزشکی عمومی

دکتر آیدا هارطونی دکترا پزشکی عمومی
1684
تبریز
:(

دکتر علیرضا تابان صادقی دکترا پزشکی عمومی
1586
تبریز
:(

دکتر رضا مسکوچی دکترا پزشکی عمومی
1514
تبریز
دکتر حمید آزادی سونجی پزشکی عمومی

دکتر حمید آزادی سونجی دکترا پزشکی عمومی
1359
تبریز
:(

دکتر فاطمه رنجبر کوچکسرایی دکترا پزشکی عمومی
1315
تبریز
:(

دکتر کاوه عرفانی دکترا پزشکی عمومی
1145
تبریز
:(

دکتر آرزو خاتمی زنوزیان دکترا پزشکی عمومی
1031
تبریز
دکتر کیومرث آزادی پزشکی عمومی

دکتر کیومرث آزادی دکترا پزشکی عمومی
868
تبریز
دکتر احمد ظهیرنیا پزشکی عمومی

دکتر احمد ظهیرنیا دکترا پزشکی عمومی
908
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان پزشکی عمومی بر حسب شهر