لیست پزشکان متخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی در تبریز

بهترین دکتر متخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر بابک دوامی

دکتر بابک دوامی فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی
24207
تبریز
بدون تصویر

دکتر مرتضی دانش فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی
12958
تبریز
بدون تصویر

دکتر بابک دوامی فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی
5328
تبریز
بدون تصویر

دکتر فریدون صالحی فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی
4220
تبریز
بدون تصویر

دکتر احد پدرام اصل فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی
2211
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی بر حسب شهر