لیست پزشکان متخصص جراح عمومی تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر وحید منتظری جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر وحید منتظری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
22974
تبریز
دکتر شهریار هاشم زاده جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر شهریار هاشم زاده فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
14756
تبریز
:(

دکتر ناصر عزتی پارسا متخصص جراح عمومی
8139
تبریز
:(

دکتر اباسعد قره داغی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
7912
تبریز
دکتر غلامرضا کورکی جراح عمومی

دکتر غلامرضا کورکی متخصص جراح عمومی
5919
تبریز
:(

دکتر همت مقصودی متخصص جراح عمومی
4082
تبریز
دکتر مهرناز لطفی جراح عمومی

دکتر مهرناز لطفی متخصص جراح عمومی
3586
تبریز
دکتر محمد بصیر ابوالقاسمی فخری جراح عمومی

دکتر محمد بصیر ابوالقاسمی فخری متخصص جراح عمومی
2896
تبریز
:(

دکتر صمد کهنمویی متخصص جراح عمومی
2593
تبریز
دکتر یوسف درخشان اسکویی جراح عمومی

دکتر یوسف درخشان اسکویی متخصص جراح عمومی
2431
تبریز
دکتر سعید کوشان جراح عمومی

دکتر سعید کوشان متخصص جراح عمومی
2018
تبریز
دکتر مسعود ملازاده جراح عمومی

دکتر مسعود ملازاده متخصص جراح عمومی
1783
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر