لیست بهترین دکتر سونوگرافی و رادیولوژی تبریز

سایت نوبت‌دهی مراکز سونوگرافی تبریز

- مراکز رادیولوژی تبریز - بهترین مراکز سونوگرافی تبریز - سونوگرافی خوب در تبریز - بهترین رادیولوژی تبریز کجاست؟ - بهترین سونوگرافی و رادیولوژی تبریز - آدرس سونوگرافی خانم در تبریز - سونوگرافی بارداری در تبریز - رادیولوژی دهان و دندان در تبریز - مراکز ماموگرافی تبریز - آدرس ماموگرافی در تبریز - سونوگرافی کلیه در تبریز - سونوگرافی حاملگی در تبریز - سونوگرافی nb و nt در تبریز - متخصص تصویربرداری و سی تی اسکن در تبریز
پزشکان اطراف من
تبریز
دکتر شهرام افشار پور

دکتر شهرام افشار پور

(86)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان 17شهريور
تبریز نوبت دهی اینترنتی
دکتر علیرضا پرویز

دکتر علیرضا پرویز

(64)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
پاستور جديد
1827 نوبت آنلاین از دکتریاب
اولین نوبت: 3روز دیگر 4عصر نوبت بگیرید
تبریز
دکتر پروا مخلق ثانی

دکتر پروا مخلق ثانی

(185)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان هفده شهريور
تبریز
دکتر ثریا سهمانی

دکتر ثریا سهمانی

(30)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان 17شهريور
تبریز
دکتر رقیه زینالی

دکتر رقیه زینالی

(106)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان طالقاني
تبریز
دکتر سکینه واحدی نیا

دکتر سکینه واحدی نیا

(85)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان باغشمال
تبریز

مرکز تصویربرداری پزشکی پژواک

(450)
کارشناس رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان پاستور جديد
تبریز

مرکز تصویربرداری پزشکی تابش

(145)
کارشناس رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان 17شهريور
تبریز
دکتر علیرضا بابالو

دکتر علیرضا بابالو

(209)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان 17شهريور
تبریز

مرکز تصویربرداری پزشکی ایران

(212)
کارشناس رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان ارتش جنوبي
تبریز

مرکز تصویربرداری پزشکی بیمارستان استاد عالی نسب (تامین اجتماعی)

(233)
کارشناس رادیولوژی و سونوگرافی
شهرک ارم
تبریز

مرکز تصویربرداری پزشکی بیمارستان بهبود

(181)
کارشناس رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان ارتش جنوبي
تبریز
دکتر رامین عابدین زاده

دکتر رامین عابدین زاده

(159)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان طالقاني
تبریز

مرکز تصویربرداری پزشکی آذرمهر

(83)
کارشناس رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان آزادي
تبریز
دکتر یلدا اصغری کلیبر

دکتر یلدا اصغری کلیبر

(122)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان 17شهريور
تبریز

دکتر رقیه جباری

(59)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان پاستور جديد
تبریز
دکتر مهناز رنجکش

دکتر مهناز رنجکش

(46)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
طالقاني
تبریز
دکتر محمدکاظم طرزمنی

دکتر محمدکاظم طرزمنی

(93)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان 17شهريور
تبریز

دکتر سید مصطفی قوامی

(23)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان طالقاني
تبریز
دکتر سیمین جدیان

دکتر سیمین جدیان

(40)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان ارتش
تبریز
دکتر رضا عطایی اسکویی

دکتر رضا عطایی اسکویی

(21)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خيابان 17شهريور
  1. دکتریاب
  2. پزشکان تبریز
  3. لیست بهترین دکتر سونوگرافی و رادیولوژی در تبریز
لیست پزشکان تبریز
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی
دکتـریابــــ معرفی ، مشاوره و نوبت دهی آنلاین پزشکان
انجمن صنف رایانه ای تهران شرکت خلاق

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است