لیست مراکز سونوگرافی تبریز

آدرس و تلفن مراکز سونوگرافی تبریز

بهترین مراکز سونوگرافی تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر مهناز رنجکش

دکتر مهناز رنجکش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
2221
تبریز
بدون تصویر

دکتر غزال عابدینی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
958
تبریز
دکتر علیرضا بابالو

دکتر علیرضا بابالو متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1110
تبریز
دکتر یلدا اصغری کلیبر

دکتر یلدا اصغری کلیبر متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
613
تبریز
دکتر محمدکاظم طرزمنی

دکتر محمدکاظم طرزمنی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
494
تبریز
دکتر سیمین جدیان

دکتر سیمین جدیان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
394
تبریز
دکتر مینا رهنمای توحیدی

دکتر مینا رهنمای توحیدی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
227
تبریز
دکتر نرگس سبحانی

دکتر نرگس سبحانی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
180
تبریز
دکتر داریوش مقینان

دکتر داریوش مقینان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
181
تبریز
دکتر پروین شکوری پرتوی

دکتر پروین شکوری پرتوی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
187
تبریز
دکتر محمدحسین دقیقی

دکتر محمدحسین دقیقی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
165
تبریز
بدون تصویر

دکتر شهین حاتمی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
155
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر