مراکز سونوگرافی و رادیولوژی خوب تبریز

مراکز رادیولوژی تبریز - بهترین مراکز سونوگرافی تبریز - سونوگرافی خوب در تبریز - رادیولوژی در تبریز - بهترین سونوگرافی و رادیولوژی تبریز - بهترین دکتر سونوگرافی در تبریز - آدرس سونوگرافی خانم در تبریز - سونوگرافی بارداری در تبریز - رادیولوژی دهان و دندان در تبریز - مراکز ماموگرافی تبریز - آدرس ماموگرافی در تبریز - سونوگرافی کلیه در تبریز - سونوگرافی حاملگی در تبریز - سونوگرافی nb و nt در تبریز - متخصص تصویربرداری و سی تی اسکن درتبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
دکتر رحیمی - قرنیه در بندرعباس
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر مهناز رنجکش رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر مهناز رنجکش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
3063
تبریز
دکتر علیرضا بابالو رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر علیرضا بابالو متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
2357
تبریز
دکتر یلدا اصغری کلیبر رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر یلدا اصغری کلیبر متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1724
تبریز
:)
دکتر غزال عابدینی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1117
تبریز
دکتر محمدکاظم طرزمنی رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر محمدکاظم طرزمنی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1241
تبریز
دکتر سیمین جدیان رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر سیمین جدیان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
732
تبریز
دکتر مینا رهنمای توحیدی رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر مینا رهنمای توحیدی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
372
تبریز
دکتر پروین شکوری پرتوی رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر پروین شکوری پرتوی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
305
تبریز
دکتر داریوش مقینان رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر داریوش مقینان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
337
تبریز
دکتر نرگس سبحانی رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر نرگس سبحانی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
276
تبریز
دکتر محمدحسین دقیقی رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر محمدحسین دقیقی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
289
تبریز
:)
دکتر شهین حاتمی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
231

لیست پزشکان تبریز

لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی

صبــر کنید