مراکز سونوگرافی و رادیولوژی تبریز

مراکز رادیولوژی تبریز - بهترین مراکز سونوگرافی تبریز - سونوگرافی خوب در تبریز - بهترین رادیولوژی تبریز کجاست؟ - بهترین سونوگرافی و رادیولوژی تبریز - آدرس سونوگرافی خانم در تبریز - سونوگرافی بارداری در تبریز - رادیولوژی دهان و دندان در تبریز - مراکز ماموگرافی تبریز - آدرس ماموگرافی در تبریز - سونوگرافی کلیه در تبریز - سونوگرافی حاملگی در تبریز - سونوگرافی nb و nt در تبریز - متخصص تصویربرداری و سی تی اسکن در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
  1. دکتریاب
  2. مراکز سونوگرافی و رادیولوژی در تبریز
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر سکینه واحدی نیا

دکتر سکینه واحدی نیا

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
آدرس : خيابان باغشمال
تبریز
دکتر پروا مخلق ثانی

دکتر پروا مخلق ثانی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
آدرس : خيابان هفده شهريور
تبریز
دکتر رقیه زینالی

دکتر رقیه زینالی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
آدرس : خيابان طالقاني
تبریز
دکتر ثریا سهمانی

دکتر ثریا سهمانی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
آدرس : خيابان 17شهريور
تبریز
دکتر علیرضا بابالو

دکتر علیرضا بابالو

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
آدرس : خيابان 17شهريور
تبریز
دکتر مهناز رنجکش

دکتر مهناز رنجکش

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
آدرس : ميدان راه آهن
تبریز
دکتر یلدا اصغری کلیبر

دکتر یلدا اصغری کلیبر

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
آدرس : خيابان 17شهريور
تبریز

مرکز تصویربرداری پزشکی پژواک

کارشناس رادیولوژی و سونوگرافی
آدرس : خيابان پاستور جديد
تبریز
دکتر محمدکاظم طرزمنی

دکتر محمدکاظم طرزمنی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
آدرس : خيابان 17شهريور
تبریز
دکتر غزال عابدینی

دکتر غزال عابدینی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
آدرس : خيابان پاستور جديد
تبریز
دکتر سیمین جدیان

دکتر سیمین جدیان

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
آدرس : خيابان ارتش
تبریز
دکتر مینا رهنمای توحیدی

دکتر مینا رهنمای توحیدی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
آدرس : خيابان ارتش
لیست پزشکان تبریز
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین
صبــر کنید