لیست آدرس مطب پزشکان زنان و زایمان تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر زهرا قطره سامانی

متخصص زنان و زایمان در تبریز


14171

دکتر لیدا حیدری

متخصص زنان و زایمان در تبریز


9901

دکتر صدیقه عبداللهی فرد آذغان

متخصص زنان و زایمان در تبریز


8315

دکتر پرویز آزادی اسکویی

متخصص زنان و زایمان در تبریز


8155

دکتر قاسم امیری بستان آباد

متخصص زنان و زایمان در تبریز


7734

دکتر پروین مصطفی قره باغی

متخصص زنان و زایمان در تبریز


7678

دکتر مهری معین زاده

متخصص زنان و زایمان در تبریز


7654

دکتر فاطمه عباسعلی زاده

متخصص زنان و زایمان در تبریز


7560

دکتر زهرا فردی آذر

متخصص زنان و زایمان در تبریز


6647

دکتر منیژه سیاح ملی

متخصص زنان و زایمان در تبریز


6310

دکتر فریدون قمری

متخصص زنان و زایمان در تبریز


5271

دکتر مهری جعفری شبیری

متخصص زنان و زایمان در تبریز


5000
لیست پزشکان تبريز بر حسب تخصص
لیست پزشکان زنان و زايمان بر حسب شهر