لیست پزشکان متخصص زنان و زایمان تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر لعیا فرزدی زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)

دکتر لعیا فرزدی فلوشیپ تخصصی زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
32236
تبریز
دکتر زهرا قطره سامانی زنان و زایمان

دکتر زهرا قطره سامانی متخصص زنان و زایمان
20431
تبریز
دکتر لیدا حیدری زنان و زایمان

دکتر لیدا حیدری متخصص زنان و زایمان
14459
تبریز
:(

دکتر فاطمه عباسعلی زاده متخصص زنان و زایمان
12850
تبریز
دکتر صدیقه عبداللهی فرد آذغان زنان و زایمان

دکتر صدیقه عبداللهی فرد آذغان متخصص زنان و زایمان
11894
تبریز
دکتر پرویز آزادی اسکویی زنان و زایمان

دکتر پرویز آزادی اسکویی متخصص زنان و زایمان
12002
تبریز
دکتر مهری معین زاده زنان و زایمان

دکتر مهری معین زاده متخصص زنان و زایمان
11599
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد زنان و زایمان

دکتر قاسم امیری بستان آباد متخصص زنان و زایمان
10329
تبریز
دکتر زهرا فردی آذر زنان و زایمان

دکتر زهرا فردی آذر متخصص زنان و زایمان
10746
تبریز
دکتر پروین مصطفی قره باغی زنان و زایمان

دکتر پروین مصطفی قره باغی متخصص زنان و زایمان
10012
تبریز
دکتر منیژه سیاح ملی زنان و زایمان

دکتر منیژه سیاح ملی متخصص زنان و زایمان
9379
تبریز
:(

دکتر سیمین تقوی فلوشیپ تخصصی زنان و زایمان (پریناتولوژی)
7686
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان زنان و زایمان بر حسب شهر