لیست پزشکان متخصص چشم پزشک تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر عباس یوسفی میلانی چشم پزشک

دکتر عباس یوسفی میلانی متخصص چشم پزشک
14437
تبریز
دکتر محمدرضا صدقی پور چشم پزشک

دکتر محمدرضا صدقی پور متخصص چشم پزشک
12322
تبریز
دکتر علی مهدوی فرد قرنیه

دکتر علی مهدوی فرد فلوشیپ تخصصی قرنیه
5699
تبریز
دکتر محمد حسین اهور سکمان قدامی چشم

دکتر محمد حسین اهور فلوشیپ تخصصی سکمان قدامی چشم
3930
تبریز
دکتر محمد علی امین سبحانی شبکیه(ویتره و رتین)

دکتر محمد علی امین سبحانی فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
3820
تبریز
:(

دکتر حسن دهقان متخصص چشم پزشک
3480
تبریز
دکتر رخشنده علی پناهی چشم پزشک (گلوکوم)

دکتر رخشنده علی پناهی فلوشیپ تخصصی چشم پزشک (گلوکوم)
3087
تبریز
دکتر رعنا دایی سرخابی قرنیه

دکتر رعنا دایی سرخابی فلوشیپ تخصصی قرنیه
3076
تبریز
:(

دکتر لیلا علیزاده قویدل متخصص چشم پزشک
2652
تبریز
:(

دکتر امیر قاسم کرامتی متخصص چشم پزشک
1710
تبریز
:(

دکتر عباداله حیدری فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
1143
تبریز
:(

دکتر محمد مزارعی فلوشیپ تخصصی شبکیه(ویتره و رتین)
773
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان چشم پزشک بر حسب شهر