پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) تبریز

نوبت دهی پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) تبریز - بهترین دکتر جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تبریز - دکتر جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) خوب در تبریز - آدرس و تلفن پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) تبریز


لیست پزشکان تبریز
تبریز

دکتر احمد شیخلو

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان حافظ
تبریز
دکتر وحید منتظری

دکتر وحید منتظری

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : کلينيک شيخ الرئيس
تبریز
دکتر شهریار هاشم زاده

دکتر شهریار هاشم زاده

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان 7 تير
تبریز

دکتر اباسعد قره داغی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : آزادي
تبریز
دکتر صمد بهشتی روی

دکتر صمد بهشتی روی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان آزادي
  1. دکتریاب
  2. جراحي قفسه صدري سينه (توراکس) در تبریز
لیست پزشکان تبریز
لیست پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است