لیست پزشکان متخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر وحید منتظری جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر وحید منتظری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
23669
تبریز
دکتر شهریار هاشم زاده جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر شهریار هاشم زاده فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
15289
تبریز
:(

دکتر اباسعد قره داغی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
8356
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) بر حسب شهر