لیست آدرس مطب پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر سید جواد سید توتونچی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
26616

دکتر یلدا جباری مقدم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
8650

دکتر شهین عبدالهی فخیم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
5979

دکتر پریسا مقدم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
5612

دکتر مهرداد نهایی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
4702

دکتر فریناز کلاهی ستوبادی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
4263

دکتر محمد سخندان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
2254

دکتر مهرنوش موسوی اقدس متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
2124

دکتر نازیلا مرزبان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
1487

دکتر لطیفه محمدپور اسگویی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
1384

دکتر شروین شادپور متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
1322

دکتر صمد متقیان دینی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
994
لیست پزشکان تبريز بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن بر حسب شهر