مطب پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز

بهترین دکتر گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر سید جواد سید توتونچی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
27982

دکتر یلدا جباری مقدم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
9166

دکتر شهین عبدالهی فخیم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
6451

دکتر پریسا مقدم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
6030

دکتر مهرداد نهایی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
5086

دکتر فریناز کلاهی ستوبادی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
4520

دکتر محمد سخندان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
2476

دکتر مهرنوش موسوی اقدس متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
2267

دکتر نازیلا مرزبان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
1570

دکتر لطیفه محمدپور اسگویی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
1468

دکتر شروین شادپور متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
1351

دکتر صمد متقیان دینی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
1037
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر