لیست پزشکان متخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی) تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان خون و سرطان بالغین (انکولوژی) در تبریز

بهترین دکتر متخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی) در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر علی اصفهانی

دکتر علی اصفهانی فوق تخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی)
14497
تبریز
دکتر بابک نجاتی

دکتر بابک نجاتی فوق تخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی)
5747
تبریز
دکتر زهره صناعت

دکتر زهره صناعت فوق تخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی)
4866
تبریز
دکتر علیرضا نیکان فر

دکتر علیرضا نیکان فر فوق تخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی)
4698
تبریز
دکتر جلیل واعظ قراملکی

دکتر جلیل واعظ قراملکی فوق تخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی)
3984
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان خون و سرطان بالغین (انکولوژی) بر حسب شهر