لیست آدرس مطب پزشکان کودکان تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر غلامعلی جهانشاهی

متخصص کودکان در تبریز


4008

دکتر سیمین تقی زاده اسکویی

متخصص کودکان در تبریز


1641

دکتر امیر حسین جعفری روحی

متخصص کودکان در تبریز


1073

دکتر معصومه سعیدی اسکویی

متخصص کودکان در تبریز


1052

دکتر مجید محله

متخصص کودکان در تبریز


830

دکتر احمد جعفری جاوید

متخصص کودکان در تبریز


822

دکتر صمد قانع فرد

متخصص کودکان در تبریز


717

دکتر توفیق درخشان

متخصص کودکان در تبریز


666

دکتر کاظم شفیق نیا

متخصص کودکان در تبریز


534

دکتر کاظم غفارزاده سخا

متخصص کودکان در تبریز


461

دکتر نادر برومندی سرخابی

متخصص کودکان در تبریز


327

دکتر مژگان قدوسی

متخصص کودکان در تبریز


44
لیست پزشکان تبريز بر حسب تخصص
لیست پزشکان کودکان بر حسب شهر