پزشکان فوق تخصص کلیه (نفرولوژی) تبریز

بهترین فوق تخصص کلیه در تبریز - متخصص نفرولوژی خوب در تبریز - بهترین فوق تخصص نفرولوژی در تبریز - دکتر فوق تخصص کلیه در تبریز - لیست آدرس و تلفن پزشکان کلیه (نفرولوژی) تبریز - فوق تخصص کلیه و فشار خون در تبریز


لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر جاوید صفا

دکتر جاوید صفا

فوق تخصص بیماریهای کلیه بالغین (نفرولوژی)
آدرس : آزادي
  1. دکتریاب
  2. پزشکان فوق تخصص کلیه (نفرولوژی) در تبریز
لیست پزشکان تبریز
لیست پزشکان بیماریهای کلیه بالغین (نفرولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است