لیست پزشکان متخصص بیماریهای ریه تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان بیماریهای ریه در تبریز

بهترین دکتر متخصص بیماریهای ریه در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر خلیل انصارین

دکتر خلیل انصارین فوق تخصص بیماریهای ریه
16318
تبریز
دکتر مسعود ناظمیه

دکتر مسعود ناظمیه فوق تخصص بیماریهای ریه
8140
تبریز
دکتر محمدرضا غفاری باویل علیا

دکتر محمدرضا غفاری باویل علیا فوق تخصص بیماریهای ریه
4027
تبریز
دکتر سعید جهانشاهلو

دکتر سعید جهانشاهلو فوق تخصص بیماریهای ریه
3825
تبریز
دکتر محمداسمعیل حجازی

دکتر محمداسمعیل حجازی فوق تخصص بیماریهای ریه
1873
تبریز
دکتر مریم قاسم زاده

دکتر مریم قاسم زاده فوق تخصص بیماریهای ریه
1431
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان بیماریهای ریه بر حسب شهر