مطب پزشکان متخصص قلب و عروق در تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق در تبریز

بهترین دکتر قلب و عروق در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر ناصر اصلان آبادی متخصص قلب و عروق در تبریز
9210

دکتر بهرام سهرابی ممقانی متخصص قلب و عروق در تبریز
7509

دکتر مهرداد یاوری کیا فلوشیپ تخصصی قلب و عروق در تبریز
3709

دکتر مهرنوش طوفان تبریزی فلوشیپ تخصصی قلب و عروق در تبریز
3210

دکتر فریبرز اکبرزاده متخصص قلب و عروق در تبریز
3115

دکتر راهب داوری فرید فوق تخصص قلب و عروق در تبریز
2598

دکتر شهرام رفیع زاده متخصص قلب و عروق در تبریز
2290

دکتر آیت اله آیت مهر متخصص قلب و عروق در تبریز
1482

دکتر حسین اسدزاده متخصص قلب و عروق در تبریز
1327

دکتر بهمن کرباسی متخصص قلب و عروق در تبریز
1178

دکتر ساناز صامتی متخصص قلب و عروق در تبریز
1043

دکتر دینا عاشوری متخصص قلب و عروق در تبریز
1044
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان قلب و عروق بر حسب شهر