لیست پزشکان متخصص قلب و عروق تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر ناصر اصلان آبادی قلب و عروق

دکتر ناصر اصلان آبادی متخصص قلب و عروق
11274
تبریز
:(

دکتر بهرام سهرابی ممقانی متخصص قلب و عروق
9024
تبریز
دکتر مهرداد یاوری کیا قلب و عروق

دکتر مهرداد یاوری کیا فلوشیپ تخصصی قلب و عروق
4371
تبریز
دکتر مهرنوش طوفان تبریزی قلب و عروق

دکتر مهرنوش طوفان تبریزی فلوشیپ تخصصی قلب و عروق
3971
تبریز
:(

دکتر فریبرز اکبرزاده متخصص قلب و عروق
3503
تبریز
:(

دکتر راهب داوری فرید فوق تخصص قلب و عروق
3232
تبریز
دکتر شهرام رفیع زاده قلب و عروق

دکتر شهرام رفیع زاده متخصص قلب و عروق
2615
تبریز
:(

دکتر آیت اله آیت مهر متخصص قلب و عروق
1684
تبریز
دکتر حسین اسدزاده قلب و عروق

دکتر حسین اسدزاده متخصص قلب و عروق
1588
تبریز
:(

دکتر بهمن کرباسی متخصص قلب و عروق
1370
تبریز
دکتر دینا عاشوری قلب و عروق

دکتر دینا عاشوری متخصص قلب و عروق
1218
تبریز
:(

دکتر ساناز صامتی متخصص قلب و عروق
1165
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان قلب و عروق بر حسب شهر