لیست آدرس مطب پزشکان جراح مغز و اعصاب تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر ایرج لطفی نیا

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


16953

دکتر محمد اصغری

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


15942

دکتر فیروز صالح پور

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


14448

دکتر سعید پناهی

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


8766

دکتر مسلم شاکری باویل علیائی

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


7928

دکتر علی مشکینی

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


6878

دکتر قنبر بران

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


4798

دکتر مرتضی امیرکلاهی

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


4279

دکتر علی فرشاد اصل

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


2353

دکتر مقصود احباب

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


2267

دکتر غفار شکوهی تبریزی

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


1950

دکتر علیرضا اللهیاری ثانی

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


1618
لیست پزشکان تبريز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح مغز و اعصاب بر حسب شهر