7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:46
مهرداد نصراله زاده ثابت
متخصص تغذيه و رژيم درماني
تهران - تهران
دکتر مهرداد نصراله زاده ثابت

ارشاد ياوري
کارشناس تغذيه و رژيم درماني
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر ارشاد ياوري

مجيد کارانديش
کارشناس تغذيه و رژيم درماني
خوزستان - اهواز
دکتر مجيد کارانديش

نياز محمدزاده هنرور
دکتراي تخصصي تغذيه و رژيم درماني
-
دکتر نياز محمدزاده هنرور

فائزه احمدي
کارشناس تغذيه و رژيم درماني
کرمان - کرمان
دکتر فائزه احمدي

مرتضي عقبايي
دکتراي تخصصي تغذيه و رژيم درماني
-
دکتر مرتضي عقبايي

احمدرضا درستي مطلق
دکترا تغذيه و رژيم درماني
تهران - تهران
دکتر احمدرضا درستي مطلق

رضا راست منش
دکترا تغذيه و رژيم درماني
تهران - تهران
دکتر رضا راست منش

سعيد حسيني
دکتراي تخصصي تغذيه و رژيم درماني
تهران - تهران
دکتر سعيد حسيني

محمدرضا وفا
دکترا تغذيه و رژيم درماني
تهران - تهران
دکتر محمدرضا وفا

پروين افشار
کارشناس تغذيه و رژيم درماني
زنجان - زنجان
دکتر پروين افشار

الهام پير عباسي
دکتراي تخصصي تغذيه و رژيم درماني
خوزستان - اهواز
دکتر الهام پير عباسي
لیست پزشکان تغذيه و رژيم درماني بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم