لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست) بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر ناصر سيم فروش

متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)

تهران - تهران
دکتر ناصر سيم فروش

دکتر حسين شاهرخ

متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)

تهران - تهران
دکتر حسين شاهرخ

دکتر داريوش مرزباني

متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)

البرز - کرج
دکتر داريوش مرزباني

دکتر فرشيد پور رضا

متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)

گيلان - رشت
دکتر فرشيد پور رضا

دکتر رضا مهدوي زفرقندي

متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)

خراسان رضوي - مشهد
دکتر رضا مهدوي زفرقندي

دکتر منوچهر سيروس کبيري

متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)

تهران - تهران
دکتر منوچهر سيروس کبيري

دکتر حيات ممبيني

متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)

خوزستان - اهواز
دکتر حيات ممبيني

دکتر سيد کاظم مداين شيشوان

متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيد کاظم مداين شيشوان

دکتر اسماعيل موسي پور

متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)

خوزستان - اهواز
دکتر اسماعيل موسي پور

دکتر رباب مقصودي

متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)

تهران - تهران
دکتر رباب مقصودي

دکتر محمدعلي امير زرگر

متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)

همدان -  همدان
دکتر محمدعلي امير زرگر

دکتر اميرعلي جواهري پور

متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر اميرعلي جواهري پور

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم