لیست پزشکان متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) سنندج

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در سنندج

بهترین دکتر متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
بدون تصویر

دکتر کیوان استیفایی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
4532
سنندج
دکتر نادر رش احمدی

دکتر نادر رش احمدی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
210
سنندج
دکتر حشمت اله صوفی مجیدپور

دکتر حشمت اله صوفی مجیدپور متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
170
سنندج
دکتر مهدی علی پناه

دکتر مهدی علی پناه متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
110
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) بر حسب شهر